TANEČNÉ KONFRONTÁCIE 2011

06.04.2011 Prešov

Šarišské osvetové stredisko v Prešove v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom – odborom kultúry a Divadlom Jonáša Záborského v Prešove uskutočnilo regionálnu súťažnú prehliadku tvorivých choreografií folklórnych kolektívov pod názvom
 
TANEČNÉ KONFRONTÁCIE 2011,
 
Podujatie sa skutočnilo 3.4.2011 v Divadle Jonáša Záborského na malej scéne v Prešove.
Na súťaži sa prezentovalo asi pred 200 divákmi 8 choreografií, z toho 2 komorné choreografie a 6 choreografií veľkej formy, v interpretácii 6 folklórnych súborov z okresov Prešov a Sabinov (cca 180 účinkujúcich). Boli to : FS SABINOVČAN zo Sabinova, FS ŠARIŠAN z Prešova , VFS TORYSA z Prešova, FS DÚBRAVA z Prešova, FS KARPAŤANIN z Prešova a FS ZLATOBANČAN zo Zlatej Bani.

Výkony jednotlivých choreografií posudzovala odborná porota v tomto zložení:
predseda poroty: Milan Hvižďák, choreograf – Michalovce
členovia poroty: PhDr. Jana Pitková, etnografka – Prešov
Jozef Piroh – hudobník Prešov

V súlade s propozíciami celoštátnej súťažnej prehliadky tvorivých choreografií folklórnych súborov schválenými Národným osvetovým centrom v Bratislave a na základe umeleckej kvality navrhla porota na ocenenie choreografie takto:

a/ v kategórii komorných choreografií
- choreografiu „ Čardáš Friškom ” v interpretácii Folklórneho súboru Šarišan
(PKO Prešov) na zlaté pásmo a postup na krajskú súťažnú prehliadku –
prezentovanie štylizovanie folklórneho materiálu

- choreografiu „ Groše, zlatky, taľare ” v interpretácii Folklórneho súboru
Sabinovčan ( MsKS Sabinov) na zlaté pásmo a postup na krajskú súťažnú
prehliadku – prezentovanie folklórneho materiálu v experimentálnom poňatí

b/ v kategórii choreografií veľkých foriem
- choreografiu „ V Raslavicoch na mostku ” v interpretácii Vysokoškolského
folklórneho súboru Torysa (Prešovská univerzita Prešov) na zlaté pásmo a
postup na krajskú súťažnú prehliadku - prezentovanie štylizovanie folklórneho
materiálu

- choreografiu „Z takoho ja kraju” v interpretácii Folklórneho súboru Dúbrava
( Kultúrne a spoločenské združenie Prešov ) na zlaté pásmo s návrhom na
postup na krajskú súťažnú prehliadku - - prezentovanie štylizovanie
folklórneho materiálu

Ostatné súťažiace kolektívy a ich choreografie bez postupu boli ocenené takto:
Zlaté pásmo: -choreografiu „ Szitál ” v interpretácii Folklórneho súboru
Sabinovčan ( MsKS Sabinov)

Strieborné pásmo: - choreografiu „ Pridanci ” v interpretácii Folklórneho súboru
Karpaťanin ( UR ZRUSR Prešov )

Bronzové pásmo: - choreografiu „ Zahraj že mi ” v interpretácii Folklórneho súboru
ZLATOBANČAN ( SZUŠ Zlatá Baňa )

Po ukončení súťažnej časti, vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien a diplomov sa uskutočnil rozborový seminár za účasti členov odbornej poroty, vedúcich kolektívov a choreografov. Súťažná prehliadka splnila svoje poslanie, t.j. predstavila súčasnú tvorbu choreografov a tak konfrontovala smerovanie choreografickej tvorby v amatérskych folklórnych súboroch.

Celé podujatie bolo zaznamenané na DVD nosiči, ktorý je archivovaný v DJZ - Šarišskom osvetovom stredisku v Prešove.
 
Mgr. Michal Kišeľák
metodik DJZ - ŠOS Prešov
 

Vyberte región