ČERVENÝ KLÁŠTOR: Pamiatkový úrad SR ocenil troch významných pamiatkarov

16.04.2011 Kežmarok

Červený Kláštor 16. apríla (TASR) – V Kláštore kartuziánov v Červenom Kláštore, okres Kežmarok, dnes za prítomnosti ministra kultúry Daniela Krajcera slávnostne odovzdali ceny Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚ SR). Cenu Alžbety Güntherovej-Majerovej získali za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu traja významní pamiatkari.
„Túto cenu odovzdávame pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel, ktorý tento rok pripadá na 18. apríla. Tohtoroční laureáti sú mimoriadne osobnosti, sú to ľudia, ktorí obetovali svoj život pamiatkam a ich ochrane,“ konštatovala generálna riaditeľka PÚ SR Katarína Kosová.
Prvým z laureátov je historik architektúry, archeológ a výskumník Alfred Piffl, in memoriam. Podľa Kosovej je jeho osobnosť úzko spätá so slovenskými pamiatkami, predovšetkým výskumom, záchranou a rekonštrukciou Bratislavského hradu. Cenu dnes v Červenom Kláštore prevzali jeho dvaja synovia.
Ďalšou z ocenených je dlhoročná spolupracovníčka Krajského pamiatkového úradu v Prešove Aurélia Smreková. „Táto architektka je jedným z nestorov, ktorí odtiahli tú veľmi ťažkú prácu, keď sa táto disciplína tu len formovala, bola zakladajúcim článkom,“ zdôraznila Kosová.
Posledným z laureátov bol Milan Togner, významný historik umenia, ktorý pôsobil aj na Slovensku a dodnes spolupracuje s tunajšími umeleckohistorickými inštitúciami. „Je to kolega, ktorý sa nezmazateľne zapísal do ochrany pamiatkového fondu a najmä do reštaurovania. Vytvoril exaktné metodologické základy tejto disciplíny a my vlastne dodnes čerpáme z toho, čo on nás v 80. rokoch naučil,“ zhodnotila prácu historika Kosová.
Pamiatkový úrad chce podľa nej takýmto spôsobom vyjadriť hlboký obdiv a vďaku ľuďom, ktorí v neblahých, často až život ohrozujúcich podmienkach, dokázali ostať verní disciplíne ochrany pamiatok.
 

Vyberte región