Zo zjazdu SDĽ

07.06.2003 Celý región

Na aprílovom Zjazde Strana demokratickej ľavice riešila otázky ďalšieho smerovania svojej politiky. Najvyšší orgán okrem iného volil predsedu a podpredsedov ...
Na aprílovom Zjazde Strana demokratickej ľavice riešila otázky ďalšieho smerovania svojej politiky. Najvyšší orgán okrem iného volil predsedu a podpredsedov strany. Predsedom strany sa stal do toho času poverený predseda Ľubomír Petrák, za podpredsedov boli zvolení Judita Takáčová, Vladimír Maňka a Stanislav Bartoš.

SDĽ považuje za základ svojej ďalšej politiky prácu v regiónoch a priamu komunikáciu s občanmi, čoho dôkazom je aj silná pozícia starostov a primátorov vo vedení strany a v Republikovom výbore.
SDĽ je aj po tomto zjazde otvorená integrácii ľavice a vytvoreniu silnej a dôveryhodnej ľavicovej strany, ako alternatíve voči pravicovým stranám.
(PG)
 

Vyberte región