Tohtoročný rozpočet Prešovského samosprávneho kraja upravili druhýkrát

16.06.2005 Celý región

Po schválení už druhej tohtoročnej úprave rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na rok 2005 dosahujú jeho bežné príjmy vyše 3,15 miliardy Sk. Znamen...
Po schválení už druhej tohtoročnej úprave rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na rok 2005 dosahujú jeho bežné príjmy vyše 3,15 miliardy Sk. Znamená to zvýšenie o 11,2 milióna Sk.

Poslanci odobrili aj zvýšenie bežných výdavkov o vyše 16,2 milióna Sk na viac ako 3,20 miliardy Sk.
Zmenil sa tiež objem kapitálového rozpočtu, príjmy sa v tejto časti znížili o bezmála 60 miliónov na necelých 183 miliónov Sk. Naopak, kapitálové výdavky sa zvýšili o asi 5,3 milióna Sk na celkových vyše 248,2 milióna Sk.
Po týchto úpravách je rozpočet PSK na rok 2005 schodkový v objeme vyše 70 miliónov Sk. Podľa vedúcej odboru financií a správy majetku Úradu PSK Márie Holíkovej ho kryjú zdrojmi rezervného fondu prostredníctvom finančných operácií.
Zmeny v príjmovej časti rozpočtu sú dôsledkom predovšetkým vyšších transferov verejnej správy. Kapitálové príjmy poklesli v prvom rade z dôvodu štátnej dotácie na rekonštrukciu chirurgického pavilónu v nemocnici s poliklinikou vo Vranove nad Topľou.
Poslanci tiež schválili rozdelenie kapitálových výdavkov z prebytku hospodárenia PSK za rok 2004. Do oblasti vzdelávania previedli najviac - 20 miliónov Sk. Určili ich na rekonštrukciu striech štyroch školských budov, na zvýšenie výdavkov výstavby telocvične v Sabinove. Pre oblasť kultúry dali bezmála 6,3 milióna, najviac, asi 2,2 milióna Sk, pre Šarišské múzeum v Bardejove na rekonštrukciu kostolíka z Mikulášovej. Dovedna 15 zariadení sociálnej starostlivosti dostalo 7 miliónov Sk.
 

Vyberte región