Rokovanie o vrátení sporných odmien bude na programe novembrového MsZ

26.10.2011 Humenné

Humenné 26. októbra (TASR) - Mestskému zastupiteľstvo (MsZ) v Humennom bude počas novembrového zasadnutia predložená správa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), v ktorej sa uvádza, že mesto v roku 2010 pri stanovení odmeny bývalému primátorovi mesta Vladimírovi Kostilníkovi údajne nepostupovalo v súlade so zákonom. TASR o tom informovala hovorkyňa humenskej radnice Slavěna Vorobeľová s tým, že vlani malo dôjsť zároveň k nesprávnemu vypočítaniu odmien zástupkyne prvého muža samosprávy Márie Cehelskej, ako aj mestských poslancov.
Hovorkyňa ďalej uviedla, že magistrát plánuje vymáhať údajne neoprávnene vyplatené finančné prostriedky od súčasných, ako aj bývalých zástupcov mesta aj v nadväznosti na výsledky pripravovanej právnej analýzy, ktorá by mala zároveň konštatovať, či nedochádzalo k nezákonnému vyplateniu odmien aj v minulých rokoch.
\"V správe sa uvádza, že mesto pri stanovení odmeny primátorovi nepostupovalo v súlade so zákonom o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest tým, že stanovilo odmenu primátorovi vopred – paušálne,\" konkretizovala Vorobeľová stanovisko NKÚ. Ako dodala, za obdobie január 2010 až december 2010 dostal Kostilník odmenu 10.987,07 eura.
K ďalším vyjadreniam NKÚ doplnila, že \"finančné prostriedky zástupkyne primátora mesta nesprávne vypočítané z platu primátora mesta vrátane odmien v sume 5568,72 eura boli poskytnuté v rozpore so zákonom o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Odmeny vyplatené 23 poslancom MsZ boli nesprávne vypočítané z platu primátora vrátane odmien v sume 10.487,39 eura a poskytnuté v rozpore so zákonom o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest\".
Mesto na základe zverejnených informácií NKÚ zaslalo tomuto štátnemu orgánu návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Jedným z nich bolo, že mesto pristúpi k vymáhaniu údajne neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov v roku 2010 až na základe výsledkov vypracovanej právnej analýzy.
\"Primátorka na najbližšom novembrovom zasadnutí v Humennom podá návrh na vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli neoprávnene vyplatené. Verejne vyzve poslancov MsZ aj bývalú zástupkyňu a exprimátora, aby tieto prostriedky vrátili,\" uzavrela Vorobeľová. Na otázku, či vráti odmeny za minulý rok aj primátorka Jana Vaľová ako bývalá mestská poslankyňa, hovorkyňa poznamenala, že tak urobí aj napriek tomu, že svoj poslanecký plat venovala vlani na charitatívne účely.
Bývalý primátor Kostilník si myslí, že vyplácanie jeho odmien bolo zákonné. \"Odmenu mi stanovilo mestské zastupiteľstvo ako kolektívny orgán, ktorý rozhodol, že mesačne budem poberať odmenu 39 percent z platu,\" poznamenal s tým, že zákon nešpecifikuje jej poberanie mesačne, ročne či kvartálne. \"Tak ako som poberal ja, tak brala aj polovica Slovenska, podobne aj minimálne polovica starostov okresu,\" uzavrel exprimátor, ktorý nadobudnuté odmeny zatiaľ vracať neplánuje. \"Súčasná primátorka je zároveň zaťažená ako poslankyňa Národnou radou SR a vyšším územným celkom. Keď sa vzdá polovice svojho platu v súvislosti s časom, ktorý venuje práci v Humennom, som ochotný odmeny vrátiť aj napriek tomu, že som ich poberal podľa môjho názoru zákonne.\"
 

Vyberte región