Poslanci schválili rozpočet na rok 2012, bude naskromnejší za 8 rokov

07.12.2011 Poprad

Poprad 7. decembra (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade dnes na svojom zasadnutí schválili rozpočet na rok 2012. Mesto tak bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške takmer 29,34 milióna eur.
\"Priority mesta sú udržať, aby bol vyrovnaný rozpočet, aby sme zabezpečili samosprávne funkcie. Veľkú nádej vkladám, že štát neprikročí k skráteniu podielových daní pre mestá a obce,\" konštatoval primátor Popradu Anton Danko.
Investície na budúci rok budú podľa neho veľmi skromné. \"Budú najskromnejšie za posledných osem rokov,\" konkretizoval. Navrhovaný rozpočet bežných príjmov vo výške viac ako 27 miliónov eur bude o 0,3 % nižší ako v tomto roku. Rozpočet na obdobie rokov 2013 a 2014 predpokladá priemerný nárast o 2 % oproti roku 2012. Kapitálové príjmy budú na úrovni 850.000 eur, a to z predaja budov a pozemkov. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na budúci rok je vo výške viac ako 27,3 milióna eur a vykazuje mierny nárast o 0,4 % oproti rozpočtu schváleného na tento rok.
Mesto predpokladá prebytok bežného rozpočtu vo výške cca 300.000 eur. Tieto prostriedky budú použité na splácanie istiny z úverov a lízingov a tiež na krytie kapitálových výdavkov. Samospráva v budúcom roku ukončí digitalizáciu vysielania Mestskej televízie Poprad, s.r.o., a projektovú prípravu na realizáciu budovania stanovíšť kontajnerov na sídlisku JUH I a II. Kapitálové výdavky na úseku dopravy sú navrhované na projektovú a investičnú prípravu výstavby mosta cez rieku Poprad na Ul. športovej a rekonštrukciu Ul. Bernolákovej.
Mesto tiež plánuje výstavbu nových parkovacích miest na sídliskách JUH a Západ a parkoviska pri cintoríne v Spišskej Sobote. V budúcom roku je tiež v pláne nákup parkovacích automatov i rekonštrukcia verejného osvetlenia na uliciach Široká, Nová a Krátka. Kapitálové výdavky pre úsek školstva sú navrhované na rekonštrukciu Základnej a materskej školy na Ulici Fraňa Kráľa a ZŠ a MŠ na Komenského ulici. Okrem toho je v pláne aj investičná príprava rekonštrukcie telocvične na Francisciho ulici.
Samospráva v budúcom roku ráta s príspevkom pre správu mestských komunikácií Poprad vo výške 1,1 milióna eur a okrem toho i s dotáciu pre HC Lev Poprad na úrovni 144.000 eur. Naopak značne znížila dotáciu pre seniorské športové kluby v meste Poprad. \"Je to kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Nebudeme mať na to, aby sme do budúcna poskytovali príspevok na činnosť, budem rád, keď udržíme príspevok na mládež a zabezpečíme dotáciu prevádzkových nákladov v jednotlivých športových objektoch,\" konštatoval Danko. Mesto okrem športu znížilo dotácie aj na kultúrne podujatia. Podporí len horský film, Mikuláša, Deň detí a vianočný jarmok.
 

Vyberte región