Za 1. polrok príjmy v rozpočte PSK prevýšili výdavky o vyše 400 000 Sk

14.08.2005 Prešov

Prešov 14. augusta (TASR) - Príjmy Prešovského samosprávneho kraja (PSK) dosiahli za 1. polrok 2005 vyše 1,7 miliardy Sk. Išlo o vyše 55-% plnenie tohoročnéh...
Prešov 14. augusta (TASR) - Príjmy Prešovského samosprávneho kraja (PSK) dosiahli za 1. polrok 2005 vyše 1,7 miliardy Sk. Išlo o vyše 55-% plnenie tohoročného rozpočtu. Výdavky boli nižšie - na úrovni viac ako 1,3 miliardy Sk, čo bolo 40 % z celkového ročného objemu.

Správu o plnení polročného rozpočtu PSK vzali na vedomie poslanci krajského zastupiteľstva na svojom zasadnutí v Prešove minulý týždeň.
V súvislosti s vývojom v hospodárení PSK zatiaľ neprijali žiadne rozpočtové opatrenia.
V príjmoch bolo z percentuálneho hľadiska najlepšie plnenie výnosu z dane z motorových vozidiel. Dosiahlo viac ako 84 miliónov Sk, čo predstavuje 82 %. Vo výdavkoch úrad PSK prekročil 50 % plnenia za polrok o bezmála tri body v bežných transferoch pre dopravné spoločnosti na krytie ich strát z poskytovania zliav vo verejnej doprave. Dovedna išlo o takmer 95 miliónov Sk. Ešte o dva body vyššie - na hranici 55 % bolo čerpanie bežných výdavkov v oblasti kompetencií PSK vo vzťahu ku školstvu. Bežné transfery v tejto časti rozpočtu tak za prvých šesť mesiacov roka dosiahli až vyše 333 miliónov Sk.
Poslanci upravovali rozpočet PSK na rok 2005 už dvakrát za prvých šesť mesiacov v tomto roku. Po úprave predstavujú príjmy viac ako 3,2 miliardy Sk a výdavky takmer 3,3 miliardy Sk.
 

Vyberte región