SNG musí ministerstvu vrátiť 140 eur za webstránku

26.01.2012 Bratislava

BRATISLAVA 26. januára (WEBNOVINY) - Slovenská národná galéria musí po kontrole Ministerstva kultúry SR vrátiť 140 eur.

"Už v novembri prijala SNG opatrenia, ktoré nastavujú nové pravidlá a postupy pri obstarávaní a finančnej kontrole. Ostatné opatrenia práve vyhodnocujeme," uviedla pre agentúru SITA riaditeľka úseku marketingu a komunikácie Bohdana Hromádková. Finančná kontrola ministerstva kultúry bola zameraná aj na webstránku národnej galérie.

"Slovenská národná galéria musí vrátiť finančné prostriedky vo výške 140 eur. Minister kultúry Daniel Krajcer tiež požiada o vypracovanie znaleckého posudku na tvorbu stránky, ak tento preukáže rozdiel voči vydanej sume, bude ho SNG povinná vrátiť," konkretizovala Hromádková.

Národná galéria vizuál svojej webstránky meniť neplánuje. Chce zmeniť navigáciu na webe a tým prispieť k rýchlejšiemu prístupu k informáciám.

Kontrola ministerstva kultúry zistila viaceré nedostatky a pochybenia SNG pri obstarávaní webovej stránky a v zmluvných vzťahov, do ktorých galéria vstúpila vo vzťahu k webovej stránke, informovalo MK SR v pondelok 23. januára.

Minister kultúry Daniel Krajcer o výsledkoch kontroly v pondelok hovoril s generálnou riaditeľkou SNG Alexandrou Kusou. Minister ju vyzval, aby vyvodila právnu zodpovednosť voči všetkým zamestnancom, ktorí počas prípravy a tvorby webstránky pochybili a aby do konca týždňa informovala ministra o prijatých opatreniach.

MK SR dá vypracovať posudok k webstránke. Ak sa ním potvrdí predraženie webu, má podľa Krajcera národná galéria vrátiť peniaze, ktoré vyplatila nad rámec posudku. "Kontrola, ktorá preverovala celý postup verejného obstarávania novej web stránky SNG ako aj zmlúv, ktoré boli podpísané, konštatovala vážne pochybenia v procese obstarávania, ktorý nebol v súlade s internou smernicou SNG, cez nesprávne uzatvorené zmluvy, v ktorých nebol jasne definovaný predmet zákazky až po nesprávnu fakturácia dodaných prác. Kontrola konštatovala nehospodárne a neefektívne nakladanie s finančnými prostriedkami štátu," informovalo ďalej MK SR v tlačovej správe.


Celková suma za webstránku dosiahla takmer 25-tisíc eur

Podľa ministerstva SNG "na základe rozpočtového opatrenia z 20. mája 2010, pred nástupom súčasného vedenia ministerstva, dostala 25-tisíc eur na prípravu novej webovej stránky. Bola to maximálna výška, ktorú SNG mohla použiť na tento účel".

O tom, že SNG pracuje na zlepšení svojho webu, informovala agentúru SITA riaditeľka úseku marketingu a komunikácie SNG Bohdana Hromádková ešte začiatkom januára.

Plánované zlepšenia "nijako nezaťažia rozpočet SNG, sú súčasťou zmluvy s autorom". Autorom webstránky SNG je Juraj Sukop, nositeľ Národnej ceny za dizajn 2009 v kategórii komunikačný dizajn. SNG ho vybrala na základe jeho práce a renomé.

Ako ďalej informovala Hromádková, prioritný projekt 'Web SNG' sa uskutočnil v niekoľkých položkách. Prvou bola jazyková redakcia a korektúra v hodnote 3 220 eur, druhou preklad do anglického jazyka za 2 380 eur, treťou koncepcia vizuálu webovej stránky za 7 230 eur a poslednou štvrtou položkou bolo vyhotovenie webovej stránky za 12 030 eur. Celková suma za webstránku tak dosiahla 24 860 eur.

"Finančné prostriedky boli vynaložené v súlade so zákonom a internou Smernicou SNG. V porovnaní s inými inštitúciami stál web SNG menej prostriedkov," zdôraznila začiatkom roka Hromádková.

Viaceré slovenské médiá v decembri zverejnili kritické názory na webstránku SNG. Podľa zverejnených tvrdení webových dizajnérov a programátorov je suma, ktorú národná galéria zaplatila za svoj web, neadekvátna kvalite. Webstránku by podľa nich mohol vytvoriť napríklad aj študent za pár stoviek eur. Webstránku SNG začalo preverovať ministerstvo kultúry v rámci finančnej kontroly.
 

Vyberte región