SFÚ dosiahol v roku 2011 zisk vo výške 6802,37 eura

31.01.2012 Bratislava

Bratislava 30. januára (TASR) - Napriek zložitej ekonomickej situácii dosiahol Slovenský filmový ústav (SFÚ) za minulý rok zlepšený hospodársky výsledok. Zaznamenal zisk 6802,37 eura. Na stretnutí s odbornou i laickou verejnosťou to dnes v Bratislave konštatoval generálny riaditeľ SFÚ Peter Dubecký.

\"Teší ma aj to, že sme všetky základné činnosti, ktoré nám ukladá zákon 343 z roku 2007, naplnili. Či už je to obnova a záchrana audiovizuálneho dedičstva, či projekt SK CINEMA a Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí,\" uviedol pre TASR Dubecký.

Celkové náklady inštitúcie dosiahli vyše 3,79 milióna eur a výnosy necelých 3,80 milióna eur, v čom príspevok Ministerstva kultúry SR predstavoval takmer 2,64 milióna eur. Zo štátnej dotácie tvoril 1 milión eur príspevok na základnú činnosť, 1,49 milióna eur príspevok na dlhodobý projekt Systematickej obnovy audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie, 45.000 eur príspevok na Prezentáciu slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí, 20.000 eur na dofinancovanie prevádzky depozitu filmových materiálov v Pezinku a 75.000 eur na prípravu národného projektu Digitálna audiovízia z programu OPIS.

Ako ďalej zdôraznil šéf SFÚ, príspevková organizácia vlani prvý raz požiadala o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti (OPIS) práve na projekt Digitálna audiovízia. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 24,17 milióna eur podali 16. novembra. Za tieto prostriedky musí SFÚ spolu s Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS), ktorá je partnerom projektu, zdigitalizovať 58.400 objektov. Národný projekt by sa mal začať v tomto roku. Predstavuje vybudovanie digitalizačných pracovísk SFÚ a RTVS i digitalizáciu ich kultúrnych objektov. Digitálna audiovízia navýši aj počet zamestnancov. \"Príspevok je naviazaný aj na vytvorenie nových pracovných miest, ktorých by malo byť spolu 18, 12 v SFÚ a šesť v RTVS,\" potvrdil Dubecký, ktorý očakáva, že k podpísaniu zmluvy na projekt Digitálna audiovízia by malo dôjsť v priebehu februára.

Za mimoriadne úspešný krok označil sprevádzkovanie Kina Lumiére (bývalé Charlie centrum), ktoré SFÚ otvoril 5. septembra 2011. \"V rámci vlastných výnosov sme urobili kompletnú repasiu priestorov, kompletnú výmenu premietacích prístrojov v kinosále 1, je tam nový dolby zvuk, v dvoch sálach sú nové plátna,\" poznamenal s tým, že repertoár kina tvoria európske a slovenské filmy. Návštevnosť sa do konca roka vyšplhala na 12.150 divákov a kinu sa v novembri podarilo získať nástupnú pozíciu v medzinárodnej sieti kín Europa Cinemas zameranej na podporu kín s uvádzaním titulov európskych produkcií.

Dubecký predstavil aj zmeny v rade SFÚ, ktoré nastali v roku 2011. Ku jeho koncu boli jej členmi Miroslav Ulman, Peter Michalovič, Oľga Fedorová, František Gyárfáš a Ondrej Šulaj. V januári 2011 skončili v rade SFÚ Jozef Heriban a Peter Jaroš.
 

Vyberte región