Rómske talenty môžu o štipendium Divých makov požiadať do konca apríla

10.04.2012 Celý región

Bratislava 9. apríla (TASR) – Občianske združenie (OZ) Divé maky predĺžilo do 30. apríla termín pre prvé kolo výberového konania talentových skúšok v rámci štipendijného vzdelávacieho programu.

"Dovtedy môže každé rómske dieťa, ktoré túži rozvíjať svoj talent a vzdelávať sa, poslať prihlášku s ukážkou talentu, profilom a referenciou," uviedla pre TASR Mária Šidlová z bratislavskej spoločnosti Relations Consulting.

Talentové skúšky sú otvorené všetkým deťom rómskeho pôvodu vo veku od šesť do 16 rokov, ktoré vyrastajú v sociálne znevýhodnených podmienkach. V prvom kole je potrebné, aby sa dieťa prihlásilo prostredníctvom formulára, ktorý možno stiahnuť z internetovej stránky http://divemaky.sk/nova/subory/formular_dieta.pdf. Okrem ukážky talentu a profilu dieťaťa treba k prihláške priložiť jeho odôvodnenie, prečo chce byť zaradené do štipendijného programu, tiež referenciu od učiteľa alebo inej osoby, ktorá s ním nie je v príbuzenskom vzťahu. Podklady zhodnotí výberová komisia v zložení výtvarníčka Gabika Binderová, tanečník Lacko Cmorej, hudobníčka Barbora Botošová a ďalší odborníci. Potom postupujúce deti dostanú možnosť predstaviť sa v máji na talentových skúškach. Posledným krokom k nominácii na získanie štipendia je návšteva ich rodín zástupkyňami Divých makov.

Už siedmy rok pomáha OZ rómskym deťom získať vzdelanie prostredníctvom svojho ojedinelého štipendijného programu. Úspechy jeho absolventov potvrdzujú, že Divé maky neriešia len problémy jednotlivcov, ale po malých krôčikoch aj celej rómskej komunity. Za všetko hovoria príklady: Monika Kováčová bola prijatá na Vysokú školu výtvarných umení, Norbert Daniš na Vysokú školu múzických umení, Ján Deme sa tento rok chystá na štúdium medicíny a vyše 20 študentov úspešne zmaturovalo.

Divé maky vytvárajú systém individuálnej starostlivosti a podpory talentovaných rómskych detí, ktorým chýba sociálne a ekonomické prostredie na rozvoj vzdelania. Ich snahou je pomáhať Rómom dostať sa z nepriaznivej životnej situácie, vychovávať vzdelanú rómsku populáciu, ktorá bude mať v budúcnosti predpoklady a motiváciu riešiť problémy svojej komunity. Popri tomto štipendijnom programe prebieha Letná akadémia a workshopy pre rómske deti. Divé maky organizujú pre širokú verejnosť každý rok festival Cigánsky bašavel, ktorý súvisí s ich ďalším poslaním – systematicky odstraňovať stereotypy a predsudky spoločnosti v otázke rómskej problematiky.
 

Vyberte región