Jubilujúca ZŠ na Sídlisku II oslávila 40. výročie svojho vzniku

08.06.2012 Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou 8. júna (TASR) - Viacero základných škôl v okrese Vranov nad Topľou si v tomto roku pripomína svoje významné jubileá. Štyridsiate výročie založenia vranovskej ZŠ na Sídlisku II si dnes pripomenuli jej žiaci a pedagógovia slávnostnou akadémiou v priestoroch Mestského domu kultúry.

Pestrý kultúrny program za účasti žiakov a ich pedagógov sprevádzal v uplynulých dňoch aj oslavy 50-ročnej existencie Základnej školy v obci Sečovská Polianka a dvadsaťročnice Cirkevnej základnej školy sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou.

Akadémia žiakov ZŠ Sídlisko II, ktorá odštartovala dnes popoludní videoprojekciou v priestoroch vranovského domu kultúry, preniesla publikum do jej 40-ročnej histórie. "Kultúrny program sme pomenovali cesta životom školy," priblížila zástupkyňa riaditeľa jubilujúceho školského zariadenia Helena Kajlová. Ako uviedla pre TASR, dnešná slávnosť bola zároveň vhodnou príležitosťou pre zhodnotenie práce školy za uplynulé obdobie, ktoré sa nieslo v znamení viacerých významných projektov realizovaných z prostriedkov Európskej únie.

"Spomenula by som napríklad projekt E-learnig - škola budúcnosti, z ktorého sme financovali zriadenie novej multimediálnej učebne či inštaláciu e-learningoveho portálu Class Server," vysvetlila s tým, že jeho výhodou je pohodlné sprístupňovanie učebných textov a testov pre potreby žiakov školy. Spomínaný projekt zároveň rozšíril technologickú základňu školského zariadenia o novú výpočtovú techniku.

Podľa slov riaditeľa ZŠ Milana Bendika jubilujúca škola nekladie dôraz iba na vzdelávanie v oblasti výpočtovej techniky či cudzích jazykov, ale aj na rozvíjanie telesnej a pohybovej zdatnosti svojich zverencov. "Za týmto účelom u nás funguje Školské stredisko záujmovej činnosti," poznamenal s tým, že pod jeho krídlami pracuje Detský folklórny súbor Cifroško, tanečná skupina mažoretiek s názvom Varanovia a skupina športujúcich žiakov so zameraním na volejbal.

Ako dodal, ambíciou školy z pohľadu športu pre nasledujúce obdobie je rekonštrukcia jej atletického areálu a ďalších športovísk. V nadväznosti na vzdelávací systém je podľa Kajlovej slov potrebné v nasledujúcich rokoch pokračovať v nastúpenom trende. "Našou snahou je byť profesionálnou školou budúcnosti so vzdelávaním žiakov pre život," vyhlásila.
 

Vyberte región