Jeseň a jej špecifiká v cestnej doprave

14.10.2003 Celý región

Skončením letných mesiacov v našej krajine pomaly nastupuje ďalšie ročné obdobie, charakteristické náhlymi zmenami počasia, ktoré predznamenáva pomalý nástup...
Skončením letných mesiacov v našej krajine pomaly nastupuje ďalšie ročné obdobie, charakteristické náhlymi zmenami počasia, ktoré predznamenáva pomalý nástup najchladnejšieho obdobia roka. S touto zmenou ide už tradične ruka v ruke samotný vývoj bezpečnosti v cestnej premávke, špecifický svojou zvýšenou nehodovosťou. Väčšina z nás motoristov opäť každodenne sadá za volant svojho vozidla, aby sa po letnom oddychu na dovolenke znova dostali do zamestnania, odviezli deti do školy, či za inými povinnosťami.

povinnosťami. A to všetko najlepšie čo najskôr, ponáhľajúc sa so zbytočnou neopatrnosťou či riskovaním, zabúdajúc na to, že účastníkov cestnej premávky aj vďaka študujúcej mládeži neustále pribúda. Počasie, na ktoré sme boli počas dlhých letných mesiacov zvyknutí je zrazu preč a s pribúdajúcou rannou hmlou, sychravosťou, lokálnymi námrazami či inverziou sa povrch vozoviek i celková viditeľnosť stáva pre mnohých vodičov narastajúcim súperom ich vodičských schopností i jazdných vlastností vozidiel. Mnohí motoristi už iste majú svoje osobné skúsenosti so správaním sa vozidla na ceste pri začínajúcom daždi, kedy zmes vody, prachu a iných nečistôt na povrchu vozovky pripomína akýsi mydlový film. Mnohí nielen poznajú výraz, ale si aj na vlastnej koži vyskúšali účinky aquaplaningu pri prejazde kalužou. Nebezpečenstvo vzniku dopravnej nehody vďaka týmto nástrahám číhajúcim na motoristov v tomto ročnom období čoraz častejšie, znásobuje slabšia viditeľnosť ale v mnohých prípadoch i nedostatočné osvetlenie vozidiel či precenené schopnosti ich majiteľov. Potvrdzujú to i štatistiky dopravnej nehodovosti, ktorých čísla hovoria, že hlavnými príčinami vzniku dopravných nehôd sú nesprávny spôsob jazdy a porušenie základných povinností vodiča. Dôležitým je preto nielen subjektívny faktor každého účastníka cestnej premávky týkajúci sa jeho schopností, zručnosti, odhadu a neustálej pozornosti, ale aj dobrý technický stav vozidiel, najmä vo vzťahu k pneumatikám a predpísanému osvetleniu. Výber „ obutia“ motorového vozidla je našom trhu pomerne široký, no vzhľadom k súčasnej sociálnej situácii je u viacerích majiteľov vozidiel preferovaná skôr kvantita pred kvalitou a toto ekonomické hľadisko sa nie vždy vypláca. Čo je však horšie, časté sú prípady používania nevyhovujúcich pneumatík vzhľadom k stavu ich plášťa, nahustenia, či nevhodnej kombinácie rôznych druhov ich konštrukcií, čo je závažným nedostatkom v technickom stave vozidla a na vozovke významným predpokladom vzniku dopravnej nehody a možnej zbytočnej tragédie. Zodpovedným a vonkoncom nie zbytočným prístupom sa preto javí kontrola všetkých kolies na vozidle, ktorá je časovo nenáročná a jej vykonanie môže v mnohých prípadoch zabrániť tomu, čo si následne za ušetrené peniaze už nemožno kúpiť. Nemenej dôležitú pozornosť je treba venovať aj osvetleniu vozidiel, jeho bezchybnej funkčnosti ale aj dodržiavaniu zákonných podmienok jeho používania. Treba znova pripomenúť, že zákonom č. 73 z 30. januára 2002 sa upravil aj § 30 zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, týkajúci sa osvetlenia vozidiel, ktorý ukladá idúcim vozidlám povinnosť - mať za zníženej viditeľnosti a v čase od 15. októbra do 15. marca počas celého dňa rozsvietené ustanovené osvetlenie.
Riaditeľ PZ Prešov
 

Vyberte región