Dve lokality Bardejova budú mať kanalizáciu za vyše 114 miliónov Sk

10.04.2006 Bardejov

Bardejov - Dlhá Lúka 10. apríla (TASR) - Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), a. s. , Košice, vybuduje v dvoch mestských častiach Bardejova kanalizá...
Bardejov - Dlhá Lúka 10. apríla (TASR) - Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), a. s. , Košice, vybuduje v dvoch mestských častiach Bardejova kanalizáciu za vyše 114 miliónov Sk. Slávnostný výkop na stavbe sa konal dnes.

V Dlhej Lúke a Bardejovskej Novej Vsi položia pracovníci závodu 03
Inžinierskych stavieb, a. s. , Košice, 14 743 metrov kanalizačných
potrubí, z toho bude 212 metrov tlakových úsekov. Po sfunkčnení tohto
systému, s čím sa ráta v marci 2007, sa splaškové vody z rodinných
domov a občianskeho vybavenia dostanú do jestvujúcej čistiarne
odpadových vôd v Bardejove. Súčasťou stavby je jeden objekt čerpacej
stanice.
Generálny riaditeľ VVS Stanislav Hreha pripomenul, že
rozhodujúcim zdrojom financovania celkových nákladov na stavbu - v
rozsahu až 75 % - je Európska únia (EÚ) prostredníctvom Kohézneho
fondu. Zo štátneho rozpočtu SR pochádza 20 %, zvyšných 5 % patrí VVS,
ktorá je konečným príjemcom diela.
\" Napojenie ďalších dva a pol tisíc obyvateľov je to
najdôležitejšie, čo vlastne v tomto projekte je. A vodárenská
spoločnosť získa ďalších zákazníkov, no aj znížime dopad zlých vplyvov
na životné prostredie v tejto oblasti, \" dodal Hreha. V okolí je veľa
prameňov minerálnych vôd, a to nielen pre potreby Bardejovských
kúpeľov. Niektoré pre priesaky splaškovej vody a fekálií museli prestať
používať. Platí to aj pre prameň priamo v Dlhej Lúke.
Primátor Bardejova Boris Hanuščak vyjadril radosť z
výrazného skrátenia pôvodne zamýšľanej doby výstavby. \" Pôvodne mala
byť, myslím, dva až tri roky vzhľadom na množstvo finančných
prostriedkov, \" poznamenal. Teraz je skrátená na jeden rok a primátor
naznačil, že sú prísľuby dodávateľov skončiť práce koncom tohto roka.
Obe časti Bardejova sú súčasťou mesta od konca 60. a
začiatku 70. rokov minulého storočia. Od svojho pričlenenia si občania
sľubovali aj napojenie na kanalizačnú sieť. Zámer postaviť kanalizáciu
získal reálnejšiu podobu v roku 2000. Hlavným impulzom však bolo až v
roku 2004 výjazdové zasadnutie Výboru Národnej rady SR pre životné
prostredie v Bardejove za účasti ministra životného prostredia László
Miklósa. Na dnešnom otvorení bol prítomný predseda parlamentného výboru
Mikuláš Juščík.
 

Vyberte región