Porušovanie práv duševného vlastníctva.

16.06.2006 Prešov

Colný úrad Prešov - Oddelenie colného dohľadu, v súčinnosti s Inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Prešovský kraj a Krajským riaditeľstvom polica...
Colný úrad Prešov - Oddelenie colného dohľadu, v súčinnosti s Inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Prešovský kraj a Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Prešove – odbor ekonomickej kriminality, vykonal v dňoch 1.6.2006 a 6.6.2006 monitoring v obvode Colného úradu Prešov zameraný predovšetkým na predaj a distribúciu tovaru ( najmä textilných výrobkov a obuvi ), pri ktorom vzniklo podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva.

Kontrolná akcia sa konala za účasti oprávnených osôb - Adidas International Merketing BV a Adidas- Salomon AG, Nike International Ltd. a PUMA AG Rudolf Daster Sport. Cieľom akcie bolo zamedziť porušovaniu práv duševného vlastníctva oprávnených osôb. Pri kontrolnej činnosti bolo pracovníkmi Slovenskej obchodnej inšpekcie zaistených 662 párov športovej, vychádzkovej a rekreačnej obuvi a 400 ks textilných výrobkov- tričiek, športových súprav, ponožiek, búnd, teplákov. Škoda, ktorá by vznikla predajom zaistených napodobenín značiek Adidas, Nike a PUMA bola predbežne vyčíslená na 1 780 840, - Sk. Prípad bol odovzdaný na ďalšie riešenie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie. c. i. Ing. Zuzana KožuškováHovorca Colného úradu Prešov
 

Vyberte región