Dopravný podnik mesta Prešov zníži počas leta výkony asi o pätinu

04.07.2006 Prešov

Prešov 4. júla (TASR) - O 15 až 20 % zníži svoje výkony počas júla a augusta Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP), a. s. Opatrenia, ktoré sa týkajú predĺženia...
Prešov 4. júla (TASR) - O 15 až 20 % zníži svoje výkony počas júla a augusta Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP), a. s. Opatrenia, ktoré sa týkajú predĺženia intervalov medzi spojmi na 30 linkách a dočasného zrušenia troch liniek sú už počas prázdnin a dovoleniek tradičné a vychádzajú z dlhoročných poznatkov manažmentu DPMP.

Riaditeľ DPMP Peter Janus dnes pre TASR konštatoval, že také obmedzenie v chode je prijateľné aj pre cestujúcu verejnosť. \"Pociťujeme počas prázdnin a v dovolenkovom období zníženie nárokov na prepravu, čo sa premieta aj do nižších tržieb, \" poznamenal Janus.
Čiastočnú výluku v doprave využije podnik na uskutočnenie viacerých opráv a realizáciu údržby dopravnej siete. Najväčšou opravou, ktorá si vyžiada asi 3 milióny Sk, bude v auguste rekonštrukcia výhybiek a krížení trolejového vedenia pri vstupe do hlavnej vozovne firmy na Bardejovskej ulici. Na tomto najviac zaťaženom mieste okrem iného inštalujú diaľkové ovládanie výhybiek.
Okrem toho DPMP v letnom období pripraví zaradenie nových vozidiel do prevádzky, čo znamená že už tretí rok pokračujú v obnove vozového parku. Ako Janus informoval, po prázdninách uvedú do prevádzky dva nízkopodlažné krátke autobusy a štyri nízkopodlažné trolejbusy, z ktorých tri budú krátke a jeden kĺbový. V prípade trolejbusov pôjde o prvé takéto vozidlá vo vozovom parku DPMP.
V DPMP je evidenčný počet 289 zamestnancov. Každý pracovný deň vypravujú 1745 spojov na 48 linkách. Z nich je 39 autobusových a deväť trolejbusových. Podiel oboch druhov dopravy na výkonoch je však približne rovnaký. Za rok 2005 dosiahli náklady na prevádzku DPMP asi 245 miliónov Sk.
 

Vyberte región