Zamestnávatelia robia pri registrácii zamestnancov do SP chyby

22.01.2014 Bratislava

Bratislava (TASR) - Až 4188 zamestnávateľov predložilo za minulý rok Sociálnej poisťovni (SP) registračné listy s chybami. Z celkového počtu vyše 7000 kontrolovaných subjektov tak odovzdáva chybné mesačné výkazy poistného 59 % zamestnávateľov.

Sociálna poisťovňa, ktorá ročne prijme 6,1 milióna dokumentov a musí overovať ich správnosť, preto upozorňuje zamestnávateľov, aby dbali na správny postup pri vypĺňaní registračných listov.

Vlani až 20 % zamestnávateľov predložilo mesačné výkazy poistného alebo výkazy poistného až pri kontrole a po upozornení Sociálnou poisťovňou, a nie v zákonom stanovenej lehote. Keďže ide o alarmujúce údaje, Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že aj tento rok bude pokračovať vo zvýšenej kontrolnej činnosti. Vyzýva ich preto na riadne plnenie si svojich povinností, čím predídu pokutovaniu a penalizácii.

Na základe uvedených vyše 7000 kontrol uložila Sociálna poisťovňa za posledné 4 mesiace roku 2013 pokuty vo výške zhruba 69.000 eur a predpísala penále takmer 450.000 eur.

TASR informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.
 

Vyberte región