Prešovskí colníci nezaháľali.

25.09.2006 Prešov

Dňa 14.09.2006 colníci Colného úradu Prešov, stanica colného úradu Prešov - KOMOS vykonali v okolí Medzilaboriec, v rámci daňového dozoru miestne zisťovanie,...
Dňa 14.09.2006 colníci Colného úradu Prešov, stanica colného úradu Prešov - KOMOS vykonali v okolí Medzilaboriec, v rámci daňového dozoru miestne zisťovanie, so zameraním na tovar podliehajúci SPD.

Pri kontrole budovy - hangáru boli zistené uskladnené spotrebiteľské balenia liehu, označené kontrolnou páskou podľa predošlých predpisov / zákon č.229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov/, v celkovom množstve spotrebiteľských balení 15727 kusov, čo predstavuje 14680,6 litra, t.j. 5664,14 l.a. Išlo predovšetkým o Vodku konzumnú, Vodku jemnú, Laugaricio 40%, Rum tuzemský, Slovenskú borovičku, Gin, Konifer borovičku a Trenčianske brandy. Nakoľko v zmyse § 51 ods.44 v súčasnosti platného zákona 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov (zákon č.105/2004 Z.z. ) sa takéto spotrebiteľské balenia považujú za neoznačené.
Celková hodnota zabezpečeného neoznačeného spotrebiteľského balenia liehu je vyše 387.000, -Sk. Prípad je v štádiu riešenia na právnom oddelení Colného úradu Prešov a daňovému subjektu hrozí pokuta cca 900.000. -Sk.
 

Vyberte región