Mladí žurnalisti majú šancu sa zapojiť do európskej žurnalistickej súťaže

13.11.2006 Celý región

Bratislava, 10.11.2006 - Žurnalistická súťaž „ Za rozmanitosť. Proti diskriminácii“ 2006 je otvorená pre všetkých žurnalistov tlačových a on-line médií z 25 členských štátov EÚ.

Novinárska cena 2006 v rámci kampane je cenou udeľovanou novinárom, ktorí svojimi príspevkami napomáhajú lepšie pochopiť výhody rozmanitosti a k odbúravaniu diskriminácie. Súťaž je otvorená do 31. decembra 2006, pričom tohto roku bude prvýkrát udelená zvláštna cena mladým žurnalistom vo veku od 18 do 28 rokov.
Táto súťaž sa koná v rámci celoeurópskej kampane „ Za rozmanitosť. Proti diskriminácii“ , ktorej cieľom je ilustrovať európsku antidiskriminačnú politiku, ktorá je zameraná najmä na boj proti diskriminácii v práci. V každom členskom štáte EÚ súťažné príspevky vyhodnotí samostatná komisia zložená z odborníkov na problematiku diskriminácie. Každú porotu z krajín EU tvoria experti pre oblasť diskriminácie, ako aj renomovaní novinári. Na Slovensku komisia vyberie víťaza, ktorý bude súťažiť s víťazmi ostatných 24 krajín únie. V tomto ročníku bude po prvýkrát udelená aj osobitná cena mladým spisovateľom alebo žurnalistom, zaoberajúcim sa témou súvisiacu s diskrimináciou. Uchádzači o túto cenu by nemali byť starší ako 28 rokov. Každá porota národného kola môže na túto osobitnú cenu európskej súťažnej komisii navrhnúť jedného kandidáta. Národná porota takisto navrhne kandidáta vo veku 18 až 28 rokov, ktorý bude súťažiť v kategórii „ mladých žurnalistov“ . Víťazné príspevky národných kôl z 25 krajín EU a kandidátov na osobitnú cenu pre mladých žurnalistov Novinárskej ceny 2006 budú hodnotené nezávislou európskou komisiou.
Príspevky musia byť doručené klasickou alebo elektronickou poštou http://www.journalistaward.stop-discrimination.info/2082.0.html v ktoromkoľvek z 20 oficiálnych jazykov Európskej únie v termíne od 1. januára do 31. decembra 2006. Hodnotené budú podľa ich žurnalistickej hodnoty, ich informačnej hodnoty, komplexnosti ich prípravy, ich originality, kreativity a kvality, ako aj ich významu a prínosu pre širokú verejnosť. Články musia obsahovať najmenej 3800 znakov. Účasť v súťaži je bezplatná. Účastníci môžu byť do súťaže prihlásení inými osobami, ich účasť však bude akceptovaná len na základe ich súhlasu podpísaním formuláru prihlášky.

Viac informácií a prihlasovací formulár nájdete na stránke: www.stop-discrimination.info
Mgr. Martina Pastuchová
PR manager
 

Vyberte región