VOLEBNÝ PROGRAM JUDr. Pavel Hagyari

22.11.2006 Prešov

nezávislý kandidát na primátora mesta Prešov\r\n\r\nMojím cieľom je vrátiť do nášho mesta slušnosť, poriadok a prosperitu.
• Úcta seniorom

- dôchodcom a ZŤP zadarmo umožníme cestovanie v mestskej hromadnej doprave
- dôchodcom zrušíme poplatky za komunálny odpad
- seniorom znížime vstupné na kultúrne a športové podujatia v meste
- zriadime radu seniorov pôsobiacich ako poradný orgán pri mestskej rade
- umožníme zriadiť ďalšie domy opatrovateľskej služby vo vhodných lokalitách
- rozšírime počty klubov dôchodcov
- seniorom Čaj u pána primátora v priestoroch hotela Senátor

• Šanca mladým

- vytvoríme minimálne 1000 nových pracovných miest :
- vrátime mladých späť do Prešova
- viac kvalifikovanej práce doma a menej neodbornej práce v zahraničí
- postavíme moderné sídlisko so sociálnymi bytmi európskeho štandardu pre mladé rodiny s možnosťou ich odkúpenia do 10-tich rokov
- pre mladých postavíme športovo-zábavný komplex
- vrátime šport na školy, podporíme športové aktivity mladých ako prevenciu proti drogovej a trestnej činnosti

• Priestor schopným

- vytvoríme Radu múdrych - poradný orgán primátora zložený z osobností spoločenského, kultúrneho a podnikateľského života
- konečne vytvoríme priemyselný park, pritiahneme investorov zaujímavými podmienkami
- odštartujeme stavebný boom v Prešove, ktorý umožní realizáciu stavebným firmám a miestnym podnikateľom v oblasti služieb
- vrátime vrcholový šport do Prešova, obnovíme a pomôžeme financovať mládežnícke športové kluby
- zriadime mestskú galériu pre prešovských umelcov

• a pre všetkých

- poskytneme bezplatné právne poradenstvo na mestskom úrade pre obyvateľov mesta
- posilníme právo a poriadok v meste, na mestskom úrade a mestom spravovaných firmách,
- mestský úrad pre Vás 12 hodín denne, 5 dní v týždni
- zlepšíme a zvýšime bezpečnosť dopravnej komunikácie v meste
- Prešovčanom prvých 30 minút parkovania v centre mesta zadarmo
- jednosmerné cesty v centre
- vnútorný obchvat mesta
- kruhové objazdy
- vonkajší obchvat mesta do troch rokov
- dáme väčší priestor divadlu a kultúre vôbec
- oživíme centrum mesta – denné, večerné, ale najmä pravidelné akcie, kde by sa prezentovali najmä domáci umelci, športovci a ostatní občania mesta
- nábrežie Torysy a Sekčova upravíme pre chodcov, cyklistov a korčuliarov
- postavíme nové a obnovíme staré mestské a detské parky-vytvoríme zóny zelene a oddychu
- vypracujeme projekt a vytvoríme podmienky pre financovanie zatepľovania bytových domov
- vybudujeme Aquapark a mestské kúpalisko

Čo sľubujem, to aj splním!
Za mnou sú výsledky.
 

Vyberte región