Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila 10 chránených dielní

08.12.2006 Celý región

Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila celkovou sumou 400 tisíc korún 10 chránených dielní zo všetkých regiónov Slovenska. Grantový projekt mal za cieľ zvýšiť zamestnanosť a sociálne začlenenie zdravotne postihnutých občanov a podporiť verejno-prospešné aktivity v regiónoch.

O grant Nadácie Slovenskej sporiteľne na rozvoj činnosti chránených dielní vyhlásený v júni 2006 sa uchádzalo 64 subjektov. Na základe návrhu nezávislej komisie rozdelila správna rada nadácie 400 tisíc korún medzi desať chránených dielní zo všetkých regiónov.

O podporu mohli žiadať už existujúce chránené dielne alebo záujemcovia o zriadenie chráneného pracoviska či chránenej dielne. Finančná podpora bola určená na vybavenie pracovísk potrebným zariadením, na výchovné poradenstvo pre vychovávateľov a asistentov, na spoluúčasť pri tvorbe zácvikového pracovno– rehabilitačného programu pre potenciálnych zamestnancov a na výmenu informácií s ďalšími subjektami pôsobiacimi v oblasti zamestnanosti zdravotne postihnutých občanov.

„ Verím, že podpora chránených dielní Nadáciou Slovenskej sporiteľne prispeje k zlepšeniu pracovných podmienok pre zdravotne postihnutých a k ich kvalite života, “ konštatuje Danica Lacová, riaditeľka úseku komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne.

Podporu Nadácie Slovenskej sporiteľne získali nasledujúce chránené dielne a pracoviská:
Svitanie - ZPMP Malacky, o.z. (výroba darčekových predmetov, kníhviazačstvo, výroba pozdravov z ručného papiera)
Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku - Chránená dielňa v Humanitnom centre v Rusovciach (výroba darčekových predmetov z pálenej hliny, kníhviazačstvo, výroba pozdravov z ručného papiera)
KT - DESIGN STUDIO, Holič (výroba a šitie textilných hračiek)
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne (edukačno-rehabilitačné centrum poskytujúce masáže, zábaly, vodoliečbu)
LIPREX, Liptovský Mikuláš (výroba sezónnych predmetov)
Občianske združenie „ Žiarsko“
Slaská (výroba dekoratívnej keramiky a textilných výrobkov)
Výroba cestovín Pohorelá
Združenie EFFETA, Nitra (prevádzka knihárskej dielne)
DOZA, výrobné družstvo, Sobrance (šitie pracovných odevov)
Občianske združenie Barlička, Prešov (výroba propagačných predmetov).
 

Vyberte región