V popradskom Whirlpoole zamestnali od začiatku roka vyše 30 Rómov

08.12.2006 Poprad

Poprad 8. decembra (TASR) - Vyše 30 Rómov si našlo zamestnanie od začiatku tohto roka v spoločnosti Whirlpool Slovakia v Poprade -Matejovciach. Podtatranský ...
Poprad 8. decembra (TASR) - Vyše 30 Rómov si našlo zamestnanie od začiatku tohto roka v spoločnosti Whirlpool Slovakia v Poprade -Matejovciach. Podtatranský výrobca automatických práčok začal s integráciou Rómov na pracovnom trhu pred 3 rokmi v rámci projektu \"Rovnosť príležitostí\".

Prvý Róm prejavil záujem o prácu vo Whirlpoole počas tradičného Dňa otvorených dverí v roku 2003. \"A práve on otvoril cestu ďalším. O rok neskôr sme prijali ďalších 8 a vlani 1 so stredoškolským vzdelaním. V tomto roku sme zamestnali 32 Rómov. Polovica z nich má iba základné vzdelanie, ďalší dokončené stredné odborné učilište, \" informovala manažérka ľudských zdrojov Zuzana Rošková.
Pri výbere pracovníkov nebola podmienkou strojárska alebo elektrotechnická odbornosť. Rozhodujúcou bola snaha dať pracovnú príležitosť tým, ktorí prejavili o prácu vážny záujem. Niektorí však odišli z firmy už po krátkom čase. Neosvojili si pracovné návyky a problémy mali najmä s každodennou dochádzkou do zamestnania, hlásením práceneschopnosti či dodržiavaním pracovného času. Medzi Rómami, ktorí pracujú v popradskom Whirlpoole, je aj 1 žena. \"Máme pocit, že zamestnávanie žien musia autorizovať ich manželia, \" konštatovala Rošková.
Jednou z najrizikovejších sociálnych kategórií ohrozených dlhodobou nezamestnanosťou je rómska mládež, ktorej chýbajú skúsenosti na trhu práce. Z doposiaľ prijatých zamestnancov tvoria mladí do 35 rokov väčšinu. Skúsenosti z Whirlpoolu potvrdzujú, že strata pracovných návykov vedie k častej fluktuácii najmä medzi Rómami, ktorí dochádzajú z osád. Lepšiu pracovnú disciplínu majú Rómovia integrovaní v mestských častiach Popradu, ktorí sa snažia dosiahnuť rovnaký výkon ako ostatní pracovníci závodu.
V snahe predchádzať fluktuácii a pomôcť rómskym zamestnancom adaptovať sa v nových podmienkach, pracovníci oddelenia ľudských zdrojov kontaktujú starostov obcí a stalo sa už, že museli \"svojich zamestnancov hľadať\". Na zaučenie majú noví zamestnanci 3 mesiace. Okrem finančného ohodnotenia získavajú aj sociálne výhody. Môžu si napríklad doplniť vzdelania. Najmenej 1 Róm dostane príležitosť študovať na Strojníckej fakulte Technickej univerzity (TÚ)v Košiciach s podporou Whirlpoolu.
\"Vedenie závodu privíta každú aktivitu a snahu rómskych spoločenských organizácií o spoluprácu pri začleňovaní Rómov do pracovného procesu, \" dodala Rošková.
 

Vyberte región