Vypátranie páchateľov krádeží vlámaním, týranie, vlámanie, ...

03.03.2004 Celý región

Vypátranie páchateľov krádeží vlámaním:\r\nPolicajtom OR PZ v Poprade sa podarili objasniť sériu krádeží vlámaním do 4 rodinných domov, do predajne a Obecného ...
Vypátranie páchateľov krádeží vlámaním:
Policajtom OR PZ v Poprade sa podarili objasniť sériu krádeží vlámaním do 4 rodinných domov, do predajne a Obecného úradu v Liptovskej Tepličke v okrese Poprad. Poškodeným bola spôsobená celková škoda vo výške 185 377, - Sk.

Páchateľmi všetkých týchto vlámaní sú 4 muži z miestnej obce, z ktorých jeden je už v minulosti viackrát súdne trestaný, je umiestnený v cele policajného zaistenia a je daný návrh na jeho vzatie do väzby. Ostatní traja sú stíhaní na slobode.

Týranie blízkej a zverenej osoby, zadržanie:
Dňa 2.3.2004 vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ Poprad vzniesol obvinenie pre trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 215 ods. 1 písm. a/, e/, ods. 2 písm. c/ Tr. zákona 48-ročnému Dušanovi M. , bytom Poprad, rozvedenému. Obvinený od mesiaca február 2003 až doposiaľ spôsoboval fyzické a psychické utrpenie bývalej manželke a svojim trom maloletým deťom, neustále sa im vyhrážal zabitím, vulgárne im nadával a obmedzoval im prístup do kuchyne a ostatných miestnosti v spoločnom byte. Vyšetrovateľom PZ bol v zmysle § 75 Tr. poriadku zadržaný a bol podaný návrh na jeho vzatie do väzby. Je umiestnený v CPZ na OO PZ Poprad. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Poprad.

Aj to sa stáva - Odvolanie pátrania po motorovom vozidle
V decembri uplynulého roka bol uvedený prípad krádeže vozidla zn. MAZDA 626, EČV SV, ku škode 63-ročného majiteľa zo Zemplínskych Hámrov , okr. Snina, v sume 132.789. - Sk. Dňa 3.1.2004 uvedené vozidlo bolo nájdené na parkovisku v Snine riadne odparkované, uzamknuté a nepoškodené, ktoré tam odparkoval majiteľ. Podľa jeho vyjadrenia zabudol miesto odparkovania vozidla. Vozidlo bolo odovzdané poškodenému a vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ Humenné v zmysle § 172 ods. 1 písm. b/ Tr. poriadku uznesením zastavil trestné stíhanie a pátranie po vozidle a páchateľovi bolo odvolané. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Humenné.

Dňa 2.3.2004 oznámila na OO PZ Sabinov majiteľka predajne Potraviny v obci Jarovnice, že jej bolo vykonané vlámanie do predajne : Páchateľ odtrhol kovovú mrežu na okne WC a vnikol do predajne odkiaľ ukradol cigarety, alkohol a hotovosť 200, - Sk, čím oznamovateľke spôsobil škodu 5.669, - Sk.

V dobe od 27.2.2004 do 2.3.2004 bolo vykonané vlámanie aj do skladu v Sabinove , z ktorého boli ukradnuté rôzne náhradné diely na nákladné motorové vozidlo čím vznikla oznamovateľovi škoda vo výške 50.150, - Sk. Vyšetruje oddelenie skráteného vyšetrovania v Sabinove.

Vypátranie páchateľa krádeže drevnej hmoty
Policajti ÚJKP OR PZ v Prešove zistili a vypátrali páchateľa krádeže drevnej hmoty z lesného porastu v katastri obce Svinia, ktorý spôsobil škodu pre Lesy SR, štátny podnik , závod Prešov vo výške 60.000, - Sk.
Trestného činu krádeže podľa § 247 ods. 1 písm. a Tr. zákona sa dopustil 35-ročný Ján T. zo Sabinova. Vyšetruje oddelenie skráteného vyšetrovania v Sabinove.

Dňa 2.3.2004 v obci Kružľov v okrese Bardejov neznámy páchateľ po preskočení
oplotenia vznikol do areálu firmy WERRA s.r.o. odkiaľ ukradol elektromotory
a statory v hodnote cca 50.000, - Sk. Prípad vyšetruje ÚJKP OR PZ Bardejov.
 

Vyberte región