Policajné akcie, vypátranie páchateľov, ohrozenie živ. prostredia, ...

08.03.2004 Celý región

V uplynulom 10. týždni roka 2004 sme na cestách Prešovského kraja zaznamenali 119 dopravných nehôd, pri ktorých boli 3 osoby ťažko zranené a 14 osôb utrpelo ...
V uplynulom 10. týždni roka 2004 sme na cestách Prešovského kraja zaznamenali 119 dopravných nehôd, pri ktorých boli 3 osoby ťažko zranené a 14 osôb utrpelo ľahké zranenia.

Prvý marcový týždeň sa tak zaobišiel bez smrteľných zranení, vďaka čomu možno konštatovať pretrvávajúci priaznivý vývoj dopravnej nehodovosti v súvislosti s ich následkami. Najviac dopravných nehôd v uplynulom týždni sme zaevidovali v stredu, o niečo menej v pondelok, piatok a štvrtok, najmenej v utorok, sobotu a nedeľu.

Za povšimnutie určite stojí výsledok špeciálnej kontroly vykonanej službou dopravnej polície v noci z piatku na sobotu v mestách Prešov a Sabinov, zameranej na požitie alkoholických nápojov vodičmi motorových vozidiel pred a počas jazdy. Zameranie uvedenej akcie bolo orientované predovšetkým na vodičov motorových vozidiel jazdiacich v uliciach miest v neskorých nočných hodinách v blízkosti zariadení poskytujúcich rôzne druhy zábavy. V čase od 23.00 do 05.00 hod. bolo zistených celkom 61 dopravných priestupkov , v rámci ktorých bolo zistených až 17 pozitívnych vyšetrení na prítomnosť alkoholu v dychu! V 14 prípadoch bolo vodičom z tohto dôvodu na mieste zadržané vodičské oprávnenie. K výsledku tejto akcie snáď netreba žiaden širší komentár, ten hovorí za všetko a predstavu o zodpovednosti určitej skupiny dnešných vodičov si vie každý rozumný človek utvoriť sám. Pre policajtov zabezpečujúcich dohľad nad cestnou premávkou je však určite výzvou k tomu, aby podobné špeciálne kontroly mali aj v budúcnosti svoje pokračovanie. Minimálne dovtedy, kým budú mať takéto opodstatnenie

Policajná akcia:
V čase od 21.00 hod. dňa 6.3.2004 do 02.00 hod. dňa 7.3.2004 bola v mestách Snina a Medzilaborce vykonaná policajná akcia zameraná na dodržiavanie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred alkoholizmom, pátranie po hľadaných a nezvestných osobách, predchádzanie majetkovej trestnej činnosti, získavanie poznatkov k lúpežiam a odhaľovanie prejavom extrémizmu a rasovej neznášanlivosti. Do akcie bolo zapojených celkom 21 policajtov, 8 vojakov Armády SR. Počas akcie bolo prekontrolovaných 12 pohostinských a reštauračných zariadení, v ktorých bolo skontrolovaných 510 osôb, zistené boli 3 priestupky, ktoré boli riešené blokovou pokutou na sumu 2 000. -Sk a dve osoby boli predvedené podľa § 18 ods. 3, 4 zákona č. 171/93 Z. z.. Akcia prebehla bez rušivých javov.

V čase od 20.00 hod. dňa 6.3.2004 do 04.00 hod. dňa 7.3.2004 bola vykonaná policajná akcia v okrese Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa, ktorá bola zameraná na predchádzanie trestnej činnosti v súvislosti s opatreniami na zamedzenie protiprávneho konania páchaného skupinami Rómov a za účelom vypátrania a monitorovania pohybu podozrivých osôb. Akcie sa zúčastnilo celkom 29 policajtov. Boli zistené 4 priestupky porušenia zákona č. 219/96 Z. z. o ochrane pred alkoholizmom, za ktoré boli uložené blokové pokuty na sumu 1 500. -Sk, prekontrolované 36 motorové vozidla, kde pre porušenie zákona č. 315/96 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách boli uložené 5 blokové pokuty na sumu 2 700. -Sk, prekontrolované 8 pohostinské a reštauračné zariadenia, predvedené 2 osoby podľa § 18 ods. 3, 4 zákona č. 171/93 Z. z. za účelom zistenia totožnosti, zistené 2 trestné činy porušovania autorských práv podľa § 152 Tr. zákona a boli priebežne monitorované 13 rómske osady. Počas akcie k rušivým javom nedošlo.

Vypátranie páchateľa
Dňa 3.3.2004 bol zaznamenaný prípad lúpežného prepadnutia 55-ročného J. H. bytom Humenné, ktorého sa dopustil dňa 3.3.2004 o 01.00 hod. vtedy neznámy páchateľ. Dňa 5.3.2004 bol policajtmi ÚJKP OR PZ Humenné ako páchateľ zistený 21-ročný M. J. z Čabaloviec, okr. Medzilaborce, prechodne bytom Humenné,
Menovanému dňa 5.3.2004 vzniesol vyšetrovateľ PZ obvinenie pre trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1 Tr. zákona, zadržal ho, umiestnil v cele policajného zaistenia OR PZ Humenné a podal návrh na jeho vzatie do väzby. Obvinený bol dňa 7.3.2004 rozhodnutím Okresného súdu v Humennom vzatý do väzby . Väzba je vykonávaná v ÚVV Košice. Prípad vyšetruje ÚJKP OR PZ Humenné.

Lúpež:
Dňa 6.3.2004 o 18.15 hod. došlo na Hrnčiarskej ulici v Stropkove k lúpežnému prepadnutiu predavačky potravín ZONA. Do predajne, v ktorej v uvedenom čase neboli žiadni zákazníci, vošiel neznámy páchateľ vo veku okolo 20 rokov, ktorý mal na hlave kapucňu a s nožom v ruke žiadal od predavačky peniaze. Predavačka mu ich odmietla vydať a išla k telefónu, aby zavolala políciu, čo páchateľ využil, sám si otvoril registračnú pokladňu a z tejto zobral bankovky rôznej hodnoty v celkovej sume 15.500. - Sk. Z miesta činu ušiel peši. K zraneniu osôb nedošlo, pre majiteľa predajne spôsobil škodu v uvedenej výške. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Bardejov.

Vypátranie páchateľov
Dňa 7.3.2004 vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ Prešov vzniesol obvinenie pre trestný čin lúpeže spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 k § 234 ods. 1 Tr. zákona : ml. Rolandovi M. , bytom Prešov, žiakovi 2. ročníka SOU elektrotechnického v Prešove a ml. Zdenkovi M. , bytom Prešov, žiakovi Odborného učilišťa internátneho na Masarykovej ulici v Prešove, 1 krát súdne trestanému. Obvinení dňa 6.3.2004 o 20.30 hod. pred jedným z rodinných domov v obci Kanaš, okr. Prešov, prepadli 73-ročného muža trvale bytom Prešov, prechodne bytom Kanaš , ktorého zozadu chytili za ruky a zvalili ho na zem. Z vnútorného vrecka vetrovky mu zobrali peňaženku s hotovosťou 40. - Sk a osobné doklady, čím mu spôsobili škodu 200. - Sk. K zraneniu poškodeného nedošlo. Vyšetrovateľ PZ obvinených podľa § 75 Tr. poriadku zadržal, podal návrh na ich vzatie do väzby a umiestnil v CPZ OR PZ Prešov. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Prešov.

Ohrozenie životného prostredia:
Dňa 6.3.2004 oznámil na OR PZ Svidník 23-ročný majiteľ farmy na chov ošípaných v obci Rovné, okr. Svidník, že v dobe od 1.3.2004 do 10.00 hod. dňa 6.3.2004 neznámy páchateľ odcudzil uzátvaracie veká vstupných prielezných otvorov do jednej z dvoch veľkokapacitných kovových nádrží, nachádzajúcich sa v objekte farmy, každej o obsahu po 600 mł, v dôsledku čoho došlo k úniku tekutých exkrementov nahromadených z farmy. Majiteľom nádrží je fy METALIMPEX s.r.o. Svidník. Celkom uniklo cca 300 mł exkrementov, z ktorých časť zamrzla na okolitom teréne a časť sa dostala do potoka „ Šindliarka“ a z neho do rieky \"Topľa\", čím boli ohrozené zdroje pitnej vody pre mesto Giraltovce, okr. Svidník. Na miesto boli prizvaní pracovníci Slovenskej inšpekcie životného prostredia Košice, pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, povodia Bodrogu a Hornádu Košice a miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Giraltovce, pričom boli odobraté vzorky vody zo zasiahnutej oblasti, ktoré budú podrobené expertíze. Doposiaľ nebolo zistené, aby došlo k úhynu rýb a iných vodných živočíchov, nakoľko hladiny vodných tokov v uvedenej lokalite sú zamrznuté. Priame škody doposiaľ neboli vyčíslené. Boli prijaté opatrenia na zamedzeniu výtoku z druhej nádrže a na odstránenie nahromadených exkrementov. Policajný orgán začal trestné stíhanie vo veci pre trestný čin ohrozenia životného prostredia podľa § 181a ods. 1 Tr. zákona. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Bardejov, OSV Svidník.

Policajná akcia :
V čase od 23.00 hod. dňa 5.3.2004 do 05.00 hod. dňa 6.3.2004 bol vykonaný v Prešovskom kraji spoločný výkon služby hliadok dopravnej polície, zameraný na kontrolu zákazu požívania alkoholických nápojov vodičmi pred a počas jazdy. Do akcie bolo zapojených 19 policajtov a bolo použitých 9 služ. mot. vozidiel. Bolo zistených 61 priestupkov na úseku dopravy, za 29 z nich boli uložené blokové pokuty v celkovej sume 21 000. - Sk, 20 bolo oznámených na správne konanie, ostatné boli vybavené dohováraním. Bolo zistených 17 prípadov požitia alkoholických nápojov vodičmi, zadržaných bolo 15 VP a 5 OEV. K rušivým javom počas akcie nedošlo.

Vypátranie páchateľa a väzba:
Z trestného činu pokusu vlámania sa do predajne Mäso a potraviny na Nám. Slobody v Humennom dňa 3.3.2004 o 01.00 hod. bolo zabránené hliadkou OO PZ ml. Štefanovi G. z Humenného - 4krát súdne trestanému . Poškodením zámkov majiteľovi bola spôsobená škoda 200, - Sk . Dňa 5.3.2004 bol rozhodnutím Okresného súdu Humenné obvinený vzatý do väzby Väzba je vykonávaná v ÚVV Košice. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Humenné.

Vypátranie páchateľa - väzba
Policajti OO PZ Spišská Belá zistili páchateľa krádeže vlámaním do predajne potravín COOP Jednota Poprad v Jurskom , okr. Kežmarok , ktorý dňa 4.3.2004 o 00.30 hod. v mieste bydliska rozbil rukou sklennú výplň na okne predajne potravín COOP Jednota Poprad, vošiel dnu, odkiaľ ukradol mäsové konzervy, tabakové výrobky, drogistický tovar a alkoholické nápoje, ktoré skonzumoval so svojimi rodinnými príslušníkmi, čím uvedenej fy spôsobil škodu 20 265. - Sk. Ako páchateľ boli zistený a usvedčený 22-ročný Rudolf R. z Jurského , okr. KK, 1 krát súdne trestaný. Menovanému 5.3. 2004 bolo vznesené obvinenie pre trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 2. písm. a/ Tr. zákona. Bol daný návrh na jeho vzatie do väzby, ktorý bol okresným súdom ešte dňa 5.3.2004 akceptovaný. Väzba je vykonávaná v ÚVV Levoča. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Poprad.

Väzba
Dňa 5.3.2004 bol rozhodnutím Okresného súdu Prešov vzatý do väzby obvinený
23-ročný Peter L. , bytom Plzeň 3, Skvrňany, štátny príslušník Českej republiky, 1 krát súdne trestaný, ktorý je stíhaný pre trestné činy vydierania podľa § 235 ods. 1 Tr. zákona a výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 k § 202 ods. 1 Tr. zákona. Prípad bol uverejnený v tlačových správach zo dňa 4.3.2004 pod č. 4. Väzba je vykonávaná v ÚVV Prešov. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Prešov.

Policajti OR PZ Bardejov vypátrali vykrádača chát.
Z 5 vlámaní do rôznych chát v katastri mesta Bardejov bol vypátraný a usvedčený
obvinený 24-ročný Jozef K. , bytom Bardejov, 5 krát súdne trestaný, ktorý je stíhaný pre trestné činy krádeže a porušovania domovej slobody podľa § 247 ods. 2, písm. a, c, § 238 ods. 1, 2 Tr. zákona. Menovaný v dobe od 17.2.2004 do 4.3.2004 sa 5 krát vlámal do rekreačných chát v katastri mesta Bardejov, z ktorých ukradol rôzne potraviny, ktoré použil pre vlastnú potrebu, čím majiteľom celkom spôsobil škodu vo výške 35 600. - Sk. Dňa 5.3.2004 bol rozhodnutím OS Bardejov vzatý do väzby. Väzba je vykonávaná v ÚVV Prešov. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Bardejov.

Dňa 5.3.2004 bol rozhodnutím OS Vranov nad Topľou vzatý do väzby obvinený
39-ročný Jozef M. z Vranova nad Topľou, 1 krát súdne trestaný, ktorý je stíhaný pre trestný čin násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi podľa § 197a, ods. 1, 2 Tr. zákona. Menovaný v období od mesiaca február 2003 do februára 2004 v mieste bydliska fyzicky napádal svoju manželku a vyhrážal sa jej zabitím. Naposledy dňa 4.3.2004 o 23.30 hod. ju fyzicky napadol, čím jej spôsobil zranenie s dobou liečenia a PN 2 - 3 dni. Väzba je vykonávaná v ÚVV Prešov. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Vranov nad Topľou.

Týranie blízkej osoby a zverenej osoby - zadržanie:
Dňa 5.3.2004 vzniesol vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ Bardejov obvinenie pre trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 215 ods. 1 písm. a, ods. 2 písm. c/Tr. zákona 35-ročnému Bohušovi F. bytom Svidník, viackrát súdne trestanému. Menovaný v období od roka 1990 do 4.3.2004 v mieste trvalého bydliska fyzicky a psychicky týral svoju manželku tak, že ju bil rukami a kopal nohami, vyhrážal sa jej zabitím, čím vzbudil u nej dôvodnú obavu, že svoje vyhrážky uskutoční. Dňa 5.3.2004 vyšetrovateľ PZ menovaného zadržal, umiestnil v CPZ OO PZ Svidník a spracoval návrh na jeho vzatie do väzby. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Bardejov.

Neznámy páchateľ dňa 7.3.2004 v dobe od 13.50 hod. do 14.50 hod. v Poprrade na parkovisku ul. Mnoheľovej pri budove OS Poprad vykonal krádež vlámaním do zaparkovaného os. mot. vozidla odkiaľ ukradol 4 ks. Cestovných tašiek s obsahom odevných zvrškov a elektroniky, čím takto krádežou poškodenému Bratislavčanovi bola spôsobená škoda vo výške 50.150, - Sk. A poškodením auta cca 4.000, - Sk. Prípad dokumentuje oddelenie skráteného vyšetrovania v Poprade.

V obci Pusté Pole doposiaľ neznámy páchateľ spôsobil škodu majiteľovi neobývaného rodinného domu vo výške cca 27.000, - Sk. Páchateľ ukradol TV príjímač, 2 rádioprijímače, motorovú pílu , posteľné prádlo a uteráky ako aj rôzne iné veci.
19/ Preverovaním policajtov oddelenia skráteného vyšetrovania bol zistený trestný čin podvodu podľa §-250 ods. 1 Tr. zákona, ktorého sa dopustil 35- ročný Stanislav K. z Ličartoviec, ktorý ešte 2.7.2002 v predajni B. J. - Mobtel v Prešove uzatvoril zmluvu o prenájme hnuteľnej veci s právom odkúpenia predmetu po uplynutí doby nájmu so spoločnosťou Quatro a.s. a to 3 mobilné telefóny v hodnote 46.200, - Sk so splatnosťou 12 mesiacov po 3.8458, - Sk. Nezaplatil akontáciu a neplatil ani dohodnuté mesačné splátky, preto s ním 15.3.2003 spoločnosť Quatro rozviazala nájomnú zmluvu. Mobily však do dnešného dňa nevrátil čím uvedenej spoločnosti spôsobil škodu vo výške 46.145, - Sk. Vyšetruje OSV Prešov-Juh.
 

Vyberte región