KRONOSPAN SK podpísal zmluvu s FSC Slovensko

11.05.2007 Prešov

Prešov, 9. mája 2007 - Spoločnosť Kronospan SK, s.r.o. , jeden z najväčších spracovateľov dreva na Slovensku a FSC Slovensko uzatvorili zmluvu o vzájomnej spolupráci na projekte Broker.
Projekt je zameraný na zvyšovanie povedomia o FSC certifikácii a podporu obchodu s FSC výrobkami. FSC certifikát zaručuje, že výrobok je vyrobený z dreva alebo obsahuje drevo z lesa, ktorý je spravovaný environmentálne správnym, sociálne prospešným a ekonomicky výnosným spôsobom. Kronospan SK má právo používať FSC certifikát na celú svoju produktovú radu už od roku 2004.
FSC Slovensko spolupracuje na projekte Broker s FSC národnými iniciatívami z Veľkej Británie, Holandska, Talianska a Poľska a spolupodieľajú sa na ňom aj FSC certifikované firmy. Cieľom tohto projektu je skvalitnenie spolupráce medzi národnými iniciatívami a firmami pri propagácii certifikovaných výrobkov. Ako povedal Juraj Vysoký, výkonný riaditeľ FSC Slovensko, „Kronospan aj v minulosti podporoval aktivity FSC a aj spoluúčasťou na projekte Broker ukazuje silnú environmentálnu a sociálnu zodpovednosť pri rozvoji svojho podnikania na Slovensku. “

Podľa slov konateľa spoločnosti Dušana Šneidera je spolupráca s organizáciou FSC súčasťou napĺňania vízie Kronospanu - vyrábať kvalitné produkty s maximálnym ohľadom na životné prostredie. „Partnerstvo s FSC vnímame ako ďalší krok, ktorý prispeje nielen ku zlepšeniu situácie v lesnom hospodárstve na Slovensku, ale aj k väčšiemu povedomiu zákazníkov pri nákupe výrobkov z dreva, “ hovorí Šneider.

Doplňujúce informácie:
Prešovský Kronospan patrí k dlhodobým podporovateľom certifikácie FSC a podiel certifikovaného FSC dreva vo svojej výrobe postupne zvyšuje už od roku 2001. Významným medzníkom pre spoločnosť bol august 2004, kedy spoločnosť získala právo používať FSC certifikát na všetky svoje výrobky. Spoločnosť certifikáciou motivuje svojich dodávateľov k dodržiavaniu princípov zodpovedného lesného hospodárstva.

Kronospan SK v Prešove patrí medzi najvýznamnejšie firmy ponúkajúce aglomerované výrobky na báze dreva. Nosným programom spoločnosti na Slovensku je výroba laminátových podláh, surových a laminovaných drevotrieskových dosák a obkladových panelov. Kronospan v Prešove zamestnáva približne 400 zamestnancov. Okrem ekonomického prínosu pre región Prešova Kronospan aktívne podporuje aj neziskové projekty zamerané na trvalo udržateľný rozvoj, zlepšovanie podmienok pre vzdelávanie na školách a zmysluplné trávenie voľného času. Od roku 2002 na neziskové projekty venoval viac ako 2,5 mil. Sk. V roku 2006 sa Kronospan už po tretíkrát stal Darcom roka; cenu mu udelila Komunitná nadácia Prešov. Viac informácií o spoločnosti je na www.kronospan.sk .
Anna Mišinová
 

Vyberte región