Na ôsmom Duchnovičovom Prešove súťažilo 76 dievčat a chlapcov

04.06.2007 Prešov

Prešov 4. júna (TASR) - Dovedna 76 mladých vyznávačov umeleckého slova v rusínskom jazyku súťažilo na dnešnom 8. ročníku Duchnovičovho Prešova.
Ako povedala organizátorka súťaže, tajomníčka Rusínskej obrody na Slovensku a bývalá redaktorka rusínskeho vysielania v Slovenskom rozhlase Teodózia Lattová, poslaním podujatia je zoznámiť hlavne školopovinné deti s rusínskymi autormi a s azbukou. Lattová vystupovala v úlohe organizátorky druhýkrát za sebou. Pred rokom do Prešova prišlo súťažiť približne 40 dievčat a chlapcov. O vyššiu tohoročnú účasť sa postaral fakt, že prvýkrát v histórii súťaže bola obsadená aj kategória malých scénických foriem. Krúžky literárneho slova zo základných škôl (ZŠ) v Šarišskom Jastrabí a Stakčíne inscenovali texty Vlasty Sopkovej a Štefana Suchého.
Súťažiaci z materských, základných a stredných škôl predniesli báseň alebo prózu v rusínskom jazyku. S vlastnou tvorbou v tomto jazyku sa predstavili dve dievčatá - Annamaria Gnipová zo ZŠ v Pčolinnom a Terézia Mandzaková zo ZŠ Jána Švermu v Humennom. Ako Lattová zdôraznila, k účasti na súťaži úspešne vyzvala školy, v ktorých sa rusínsky jazyk učí - tých je 10, ale aj zopár takých, kde sa rusínčina nevyučuje, ale chodia do nich deti z rusínskeho prostredia. Do Prešova prišli najlepší zo školských a okresných kôl z okresov Bardejov, Svidník, Humenné, Snina a Medzilaborce.
Mimo súťaž sa predstavilo prvé rusínske amatérske divadlo Kvit (Kvet) z Prešova. Hosťami boli aj recitátori z Ruského Kerestura v srbskej Vojvodine.
Podľa Lattovej najhoršie na organizácii je to, že doteraz nedostali od Ministerstva kultúry SR finančné prostriedky na realizáciu podujatia. Na úhradu cestovného a na stravu pre súťažiacich a pedagogický dozor si museli požičať. Pritom projekt bol schválený v programe Kultúra národnostných menšín na tento rok už pred pár mesiacmi.
Rusínsky jazyk je mladý, bol kodifikovaný v roku 1995 v Bratislave. Nadviazal na tradície rusínskej gramatiky Arsenija Kocaka a Michala Lučkaja z 18. storočia, ale podľa Lattovej rozvíja sa na báze požiadaviek súčasnej modernej lingvistiky na Slovensku a vo svete.
 

Vyberte región