Evanjelici vo východnom dištrikte budú opäť voliť biskupa

11.06.2007 Prešov

Prešov 11. júna (TASR) - Biskupa Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (VD ECAV) na Slovensku budú voliť členovia 131 cirkevných zborov v šiestich seniorátoch v septembri. Od júna 2006 pôjde už o ...
O voľbách v dvoch termínoch vytýčených presbyterstvom VD ECAV, a to 9. alebo 16. septembra, môžu rozhodnúť v samotných cirkevných zboroch. TASR o tom dnes informoval tajomník biskupa VD ECAV so sídlom v Prešove Karol Verčimák.
Voľby vyhlásilo presbyterstvo na svojom zasadnutí v piatok 8. júna. Kandidačná komisia zasadne 9. augusta a určí maximálne troch kandidátov pre voľbu biskupa VD ECAV. Dovtedy majú byť podané návrhy nominačnému výboru. Kandidačná komisia sa bude zaoberať zisteniami, či navrhnutí duchovní splňajú všetky kritériá stanovené predpismi a potom zverejní ich mená.
Vlani v júni bol za biskupa VD ECAV na Slovensku zvolený na svoje druhé šesťročné obdobie Igor Mišina. Po piatich mesiacoch odstúpil z funkcie zo zdravotných dôvodov. Jeho kompetencie prevzal, až do zvolenia nového biskupa, Jozef Havrila, zástupca biskupa VD a senior Turčianskeho seniorátu so sídlom v Necpaloch.
Naposledy sa neúspešné voľby biskupa VD konali 15. a 22. apríla, keď nebol zvolený ani jeden z dvoch kandidátov. Víťazom volieb je ten, kto dostane nadpolovičnú väčšinu hlasov, ktorá by ho oprávňovala ujať sa funkcie na šesťročné obdobie. Kňazovi Dušanovi Cinovi chýbalo jedno percento.
 

Vyberte región