Farnosť Čemerné si pripomenula 675. výročie prvej písomnej zmienky

29.07.2007 Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou/Čemerné 29. júla (TASR) - V mestskej časti Vranova nad Topľou - Čemernom si dnes pripomenuli 675. výročie prvej písomnej zmienky o existencii farnosti na území obce.
"Písomná zmienka hovorí o tom, že v roku 1332 a tiež v nasledujúcich rokoch v Čemernom pôsobil farár Štefan, ktorý podobne ako iní rímskokatolícki farári v tej dobe zaplatil desatinu zo svojich ročných príjmov od čemernianskych farníkov do pokladnice pápeža, " priblížil históriu prvej písomnej zmienky farnosti jej súčasný rímskokatolícky farár Marek Kunder.
Jubileum si veriaci v Čemernom pripomenuli v rámci odpustovej slávnosti sv. Joachima a svätej Anny, ktorú viedol košický arcibiskup Alojz Tkáč.
"Znovuzaloženie farnosti v Čemernom pred piatimi rokmi prinieslo veriacim veľa duchovných i spoločenských možností, ktoré dovtedy neboli - od každodennej účasti na sv. omši až po iné duchovné aktivity či spoločenské akcie. Pôsobenie v tejto farnosti je pre mňa skúsenosťou sledovať pôsobenie Boha tak v srdciach ľudí, ako aj pri stavebných či iných činnostiach vo farnosti, " dodal Marek Kunder, ktorý je prvým farárom v novodobej histórii mestskej časti Čemerné.
V júni si v Čemernom pripomenuli 725. výročie prvej známej písomnej zmienky o obci.
 

Vyberte región