V Prešove sú miestnosti na voľby i na referendum v tých istých budovách

30.03.2004 Celý región

Všetky miestnosti na hlasovanie v referende sú v Prešove v tých istých budovách, v ktorých sú aj miestnosti na voľbu prezidenta SR. Na území mesta je 48 okrs...
Všetky miestnosti na hlasovanie v referende sú v Prešove v tých istých budovách, v ktorých sú aj miestnosti na voľbu prezidenta SR. Na území mesta je 48 okrskov na vykonanie referenda a 77 okrskov na voľby prezidenta. V zoznamoch oprávnených voličov je približne 71 200 mien Prešovčanov.

Primátor Prešova Milan Benč neurčil vo svojich nariadeniach o volebných a hlasovacích okrskoch a prislúchajúcich miestnostiach skorší začiatok ich otvorenia, t. zn. že budú otvorené v sobotu 3. apríla od 7. h.
Podľa vedúceho odboru vnútornej správy Mestského úradu v Prešove Jozefa Smetanu je stav príprav na oba akty v súlade so zákonom. Mesto už má k dispozícii hlasovacie i volebné lístky. Konali sa prvé zasadnutia okrskových komisií. Pre hlasovanie v referende sú vo väčšine prípadov osemčlenné. Občania mesta už dostali domov aj oznámenia o tom, kde môžu realizovať svoje právo. Navyše v budove radnice funguje každý pracovný deň kancelária na prijímanie námietok občanov.
Mesto Prešov vydalo zatiaľ aj vyše 900 voličských preukazov pre voľby prezidenta SR a vyše 700 hlasovacích preukazov pre referendum. Po prvýkrát pri všeľudovom plebiscite mesto Prešov v tejto súvislosti dalo na svoju internetovú stránku na adrese www.presov.sk žiadosť o vydanie oboch druhov preukazov pre občanov, ktorí nebudú môcť hlasovať v mieste trvalého bydliska.
Medzi zapísanými hlasujúcimi na referendum sú aj príslušníci Ozbrojených síl SR, hromadne ubytovaní na území mesta. Hlasovať budú môcť v okrsku, na území ktorého sú ubytovaní. Z okrskov pre referendum má najviac až 2360 hlasujúcich okrsok číslo 43 v budove školy na Šrobárovej ulici na sídlisku Sekčov, najmenej iba 358 je v miestnej časti Šalgovík. V priemere je v jednom okrsku do 1600 občanov.
Medzi okrskami na voľby prezidenta SR je jeden osobitný a to v Ústave na výkon väzby, lebo právo voliť hlavu štátu majú aj tí občania, ktorí so výkone trestu odňatia slobody.

(jj)
 

Vyberte región