Objasnenie krádeže, vlámania, väzba, ublíženie na zdraví, dopravná nehoda, ...

01.04.2004 Celý región

Objasnenie krádeže vlámaním a zadržanie\r\nDňa 30.3.2004 bol policajným orgánom odd. skrát. vyšetrovania Sabinov ÚJKP OR PZ Prešov zadržaný obvinený 20-ročný V...
Objasnenie krádeže vlámaním a zadržanie
Dňa 30.3.2004 bol policajným orgánom odd. skrát. vyšetrovania Sabinov ÚJKP OR PZ Prešov zadržaný obvinený 20-ročný Vladimír P. z Chminianskych Jakubovian, okr. Prešov, 1-krát súdne trestaný,

V čase od 21:00 hod dňa 28.10.2003 do 08:00 hod dňa 3.11.2003 ukradol z detského domova SLON v Šarišských Michaľanoch, okr. Sabinov umelecký obraz , čím spôsobil pre detský domov škodu vo výške 30.000, - Sk. Obvinený bol dňa 31.3.2004 umiestnený do cely policajného zaistenia OR PZ Prešov a bol podaný návrh na vzatie do väzby. Vyšetruje odd. skrát. vyšetrovania Sabinov ÚJKP OR PZ Prešov.

Väzba obvineného vlámača
Dňa 31.3.2004 bol rozhodnutím Okresného súdu v Poprade vzatý do väzby obvinený 17-ročný Ferdinand M. , z Popradu, jedenkrát súdne trestaný, ktorý je stíhaný vyšetrovateľom ÚJKP OR PZ Poprad pre trestné činy krádeže podľa § 247 ods. 2, písm. a/Tr. zákona, ktorých sa dopustil tým, že : Dňa 29.3.2004 vo večerných hodinách sa vlámal do 3 motorových vozidiel v Poprade, čím majiteľom spôsobil celkovú škodu 13 460. - Sk a dňa 29.3.2004 o 21.30 hod. kameňom rozbil okno na budove Materskej školy v Poprade, cez otvor vošiel dnu, kde bol zadržaný hliadkou Mestskej polície Poprad. Väzba je vykonávaná v ÚVV Levoča. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Poprad.

Vypátranie páchateľa :
Rýchlym vypátraním páchateľov bolo úspešne objasnené lúpežné prepadnutie mladého muža zo Strážskeho dňa 26.3.2004 v Humennom na chodníku, troma neznámymi páchateľmi, ktoré poškodený oznámil osobne na OO PZ v Humennom dňa 29.3.2004
Už o dva dni, 31.3.2004 boli policajtmi ÚJKP OR PZ Humenné ako páchatelia zistení 30-ročný Róbert P. , dvakrát súdne trestaný, 30-ročný Jozef K. , jedenkrát súdne trestaný a 29-ročný Dušan D. , jedenkrát súdne trestaný, všetci z Humenného, ktorým vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ Humenné vzniesol obvinenie pre trestný čin lúpeže spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 k § 234 ods. 1 Tr. zákona, zadržal ich, umiestnil v cele policajného zadržania OR PZ Humenné a podal návrh na ich vzatie do väzby. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Humenné.

Zadržanie pri pokuse vlámania
Dňa 31.3.2004 o 13:20 hod 22-ročný Milan H. zo Stropkova v úmysle odcudziť drevené dosky, podliezol drôtené oplotenie areálu čerpacej stanice v Stropkove, na zadnej stene plechového hangáru odtiahol spodnú časť plechu a vnikol dnu, kde bol však zadržaný hliadkou OO PZ Stropkov. Prípad vyšetruje odd. skrát. vyšetrovania Svidník ÚJKP OR PZ Bardejov

Objasnenie výtržníctva
Dňa 30.3.2004 bolo telefonicky oznámené na OR PZ v Humennom, že v istom bare dochádza k výtržnostiam. Na základe oznámenia bolo policajtmi OO PZ v Humennom zistené, že v danom bare sa dopustili trestného činu výtržníctva 21-ročný Ján G. a 22-ročný Ľubomír A. , obaja z Humenného, ktorí fyzicky napadli dvoch hostí, rozbili 9 ks pohárov, poškodili 4 stoličky a dvere na toalete. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie a vznesené obvinenie. Vyšetruje odbor skráteného vyšetrovania ÚJKP OR PZ Humenné.

Ublíženie na zdraví - vznesené obvinenie
Dňa 31.3.2004 bolo vyšetrovateľom ÚJKP OR PZ Humenné vznesené obvinenie 43-ročnému Petrovi Ž. , z Medzilaboriec pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a trestný čin ublíženia na zdraví, ktorých sa dopustil tým, že dňa 20.12.2003 v čase okolo 11:30 hod v objekte výrobnej haly istej firmy v obci Rokytovce, okr. Medzilaborce ako jej zamestnanec po požití alkoholických nápojov manipuloval s pneumatickou ručnou klincovačkou a výstrelom z uvedenej klincovačky zasiahol klincom spolupracovníka do dutiny brušnej, čím mu takto spôsobil zranenie a to priestrel pravého laloka pečene a žlčníka s dobou liečenia 5 týždňov. Vyšetruje odbor skrát. vyšetrovania ÚJKP OR PZ v Humennom.

Nález munície :
Dňa 31.3.2004 o 13.00 hod. osobne oznámil na OO PZ Svidník 33-ročný obyvateľ obce Roztoky, okr. Svidník, že v dopoludňajších hodinách našiel v lesnom poraste v katastri obce Vyšný Orlík, okr. Svidník, delostrelecký granát a delostreleckú mínu. Munícia pochádzajúca z obdobia II. svetovej vojny bola zneškodnená pyrotechnikom Policajného Pohotovostného Útvaru Odboru Poriadkovej Polície KR PZ Prešov. Preveruje OO PZ Svidník.

Krádež vlámaním :
Dňa 31.3.2004 o 08.30 hod. oznámil na OO PZ Kapušany, okr. Prešov, 31-ročný muž z obce Blatná Polianka, okr. Sobrance, že v dobe od 22.00 hod. dňa 30.3.2004 do 08.00 hod. dňa 31.3.2004 bolo vykonané vlámanie do jeho novostavby rodinného domu v obci Chmeľov, okr. Prešov. Vyšetrovaním bolo zistené, že doposiaľ nezistený páchateľ vypáčil okno na novostavbe, vošiel dnu, odkiaľ ukradol 9 ks dverí, 5 ks radiátorov, elektrickú vŕtačku a brúsku, čím oznamovateľovi spôsobil škodu 153.000. - Sk. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Prešov.

Krádež vlámaním
Dňa 31.3.2004 o 08.30 hod. oznámil osobne na ÚJKP OR PZ Vranov nad Topľou krádež vlámaním do istej firmy so sídlom v Hanušovciach nad Topľou, jej konateľ. Vyšetrovaním bolo zistené, že neznámy páchateľ v čase od 20.00 hod. dňa 30.3.2004 do 07.45 hod. dňa 31.3.2004 odstránil na dverách budovy ochranné štítky a vylomil cylindrické vložky FAB zámkov, vošiel dnu, odkiaľ zo skladu náhradných dielov elektrickou brúskou, ktorú našiel v budove, vyrezal na ohňovzdornej skrini otvor v oblasti zámkov a zaisťovacieho mechanizmu a takto ju otvoril. Vo vnútri sa nachádzala kovová pokladníčka, ktorú vypáčil a zobral z nej 13 575. - Sk a 30 ks stravných lístkov v hodnote 1 500. - Sk, čím celkovo spôsobil škodu vo výške cca 34.500, - Sk. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Vranov nad Topľou.

Dňa 31.3.2004 v čase od 11:45 hod do 13:30 hod v Košiciach a na bližšie nezistených miestach medzi Košicami a obcou Bijacovce, doposiaľ nezistený páchateľ bez zjavných známok násilia vnikol do uzamknutého vozidla zn. VW Passat a následne odcudzil čiernu koženú tašku, v ktorej sa nachádzali platobné karty, rôzne firemné a osobné doklady a následne realizoval prostredníctvom platobnej karty výber finančnej hotovosti 90.000, - Sk. Týmto konaním vznikla pre poškodeného 47-ročného muža z obce Bijacovce, okr. Levoča, škoda vo výške 102.000, - Sk. Miesto činu bolo obhliadnuté a zdokumentované. Prípad dokumentuje odd. skrát. vyšetrovania Levoča ÚJKP OR PZ Poprad.

Krádež vlámaním
Dňa 31.3.2004 oznámil osobne na OO PZ Prešov - juh 43-ročný muž z obce Ľubica, okr. Kežmarok, že v čase od 10:30 hod do 10:40 hod dňa 31.3.2004 mu bolo vykonané vlámanie do dodávkového mot. vozidla , odstaveného v Prešove za OD Tesco. Šetrením na mieste činu bolo zistené, že doposiaľ neznámy páchateľ otvoril vozidlo, z ktorého odcudzil mob. telefón, čiernu plátenú kapsičku s osobnými dokladmi, cestovným dokladom, peňaženkou s fin. hotovosťou 400, - Sk a 8-mi ks stravných lístkov, čím oznamovateľovi vznikla škoda vo výške 10.000, - Sk. Vyšetruje odd. skrát. vyšetrovania Prešov -juh ÚJKP OR PZ Prešov.

Krádež
Dňa 31.3.2004 osobne oznámila na OO PZ Prešov - sever, 51-ročná žena z Prešova, že dňa 30.3.2004 okolo 14:00 hod v predajni, kde je zamestnaná ako predavačka, neznámy páchateľ využil jej nepozornosť keď obsluhovala zákazníkov a z predajného pultu jej ukradol mobilný telefón, čím jej vznikla škoda 8.000, - Sk. Vyšetruje odd. skrát. vyšetrovania Prešov- sever ÚJKP OR PZ Prešov.

Dopravná nehoda:
Dňa 31.3.2004 o 07.40 hod. došlo na Ulici L. Svobodu, pred jedným z obytných blokov v Poprade, k dopravnej nehode medzi osobným motorovým vozidlom zn. OPEL Corsa, EČV PP- ktoré viedol vodič 26-ročný Miroslav K. z Popradu, osobným motorovým vozidlom zn. FORD Focus, EČV AKH , ktoré viedla 33-ročná vodička Jarmila S. z Popradu a osobným motorovým vozidlom zn. ŠKODA Forman, EČV PP, ktoré viedol 40-ročný vodič Ján A. z Popradu. Vodič Škody Forman viedol vozidlo po uvedenej ulici tak neopatrne, že narazil prednou časťou vozidla do odstaveného Opla. Následne z Opla vystúpil vodič uvedeného vozidla, aby zistil rozsah poškodenia svojho auta, pričom sa nachádzal medzi svojim vozidlom a vozidlom vodiča Škody Forman, do ktorého narazilo vozidlo Ford Focus riadené vodičkou Jarmilou S. V dôsledku toho došlo k posunutiu vozidla Škoda tak, že majiteľ Opla zostal zakliesnený medzi vozidlami, pričom utrpel trieštivú zlomeninu stehennej kosti s predpokladanou dobou liečenia a PN 3 mesiace a bol hospitalizovaný na chirurgickom oddelení v NsP Poprad, kde sa podrobil operácii. K zraneniu iných osôb nedošlo. Požitie alkoholických nápojov vodičmi nebolo zistené. Na vozidle Škoda Forman vznikla škoda 40 000. -, na vozidle Opel Corsa škoda 5 000. - a na vozidle Ford Focus škoda 100 000. - Sk. Vodička porušila ust. § 4 ods. 2, písm. c, § 15 ods. 1 Zák. č. 315/96 Z. z. Vodič Škody Forman bude riešený v zmysle Zákona o priestupkoch. Dopravnú nehodu objasňuje ODI OR PZ Poprad.
 

Vyberte región