Zbierajú návrhy na ocenenie dobrovoľníkov v Prešovskom kraji

10.11.2007 Prešov

Prešov 10. novembra (TASR) - Ocenenie Srdce na dlani pripravuje pre dobrovoľníkov v Prešovskom kraji prešovská pobočka Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), ktorá je neziskovou organizáciou. Nominácie možno ...
Ide o šiesty ročník aktivity na zviditeľnenie dobrovoľníckej činnosti v rôznych oblastiach verejného života. Juliana Hajduková, riaditeľka prešovskej pobočky SAIA informovala, že zmyslom oceňovania je propagovať ľudí, ktorí nezištne pomáhajú iným a zároveň aktivizovať tých, ktorí by možno chceli takto konať, no nevedia ako.
Nominačná kampaň sa začala Trhom dobrovoľníckych príležitostí 2007 na pôde Prešovskej univerzity (PU) v polovici októbra, ktorý bol v poradí piaty. Verejnosti sa prezentovalo 16 mimovládnych organizácií (MVO) rôzneho zamerania, ale dominovali organizácie pracujúce s mládežou a z oblasti sociálnych služieb. Súčasťou trhu bol nábor nových dobrovoľníkov, prioritne z radov študentov PU. Dovedna sedem MVO získalo deväť nových dobrovoľníkov.
V roku 2006 prevzali ocenenie Srdce na dlani piati dobrovoľníci z 12 nominantov. Aj tohto roku sa podobná slávnosť uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, ktorým je od roku 1985 uznesením Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov 5. december.
Srdce na dlani bolo spočiatku celoštátnou akciou, napokon sa organizuje už len v Prešovskom kraji. Predchádzajúce ročníky sa konali v rokoch 2001, 2002, 2004, 2005 a 2006 a za to obdobie verejne vyzdvihli skutky 25 dobrovoľníkov. Pri tejto aktivite sa sformovalo Prešovské dobrovoľnícke centrum.
 

Vyberte región