Minister Brecely zrušil tender za 48 miliónov eur

12.08.2016 Bratislava

Bratislava 12. augusta (TASR) – Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely (nominant #Siete) zrušil verejné obstarávanie na informačno-technický projekt Atlas pasívnej infraštruktúry. Tender v predpokladanej hodnote 48 miliónov eur rozbehol Brecelyho predchodca Ján Počiatek zo Smeru-SD.

Po nástupe na čelo rezortu minister zostavil špeciálny tím expertov, ktorý dostal za úlohu preveriť rozbehnuté tendre v oblasti IT. „Po detailnom preskúmaní dospel tím k záveru, že projektu Atlas pasívnej infraštruktúry nepredchádzala detailne spracovaná analýza so všetkými dosahmi a následkom toho nie je jasný rozsah projektu ani viaceré technické otázky. Preto som sa rozhodol zrušiť verejné obstarávanie tohto projektu a vrátiť sa do analytickej fázy,“ zdôvodnil Brecely.

Atlas pasívnej infraštruktúry považuje za potrebný projekt, ktorý má okrem zmapovania telekomunikačných vedení pre mobilné a pevné siete obsahovať aj aktuálne údaje o dopravných a inžinierskych sieťach, vodohospodárskych vedeniach, elektroenergetických, plynárenských a tepelných zariadeniach. „Projekt však doteraz nemá identifikovaný spôsob, akým sa budú získavať potrebné zdrojové dáta od komerčných subjektov a neobsahuje príslušnú finančnú špecifikáciu,“ priblížil Brecely.

Realizáciu tohto projektu predpokladá aj európska smernica z roku 2014 o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie širokopásmových elektronických komunikačných sietí. Financovaný bude z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Jednou z výhrad expertného tímu k doterajšiemu priebehu verejného obstarávania bola podľa ministra aj skutočnosť, že ponuku podali len dvaja uchádzači, čo reálne prinášalo možnosť udelenia korekcií zo strany orgánu auditu a nutnosť vykryť tieto korekcie prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

„Atlas pasívnej infraštruktúry je užitočnou myšlienkou, ktorá na jednom mieste sústredí informácie z infraštruktúry rôzneho druhu a môže tak byť výbornou pomôckou pre zníženie nákladov na budovanie sietí a urýchlenie ich výstavby, ako aj pre zrýchlenie a skvalitnenie procesu územného plánovania a v neposlednom rade aj veľkým prínosom pre užívateľov telekomunikačných služieb – občanov a podnikateľský sektor,“ zdôraznil Brecely.

Zároveň je presvedčený, že reštart projektu prinesie nižšie náklady aj väčší prínos pre občanov, teda naplnenie zmyslu projektu Hodnota za peniaze, ku ktorému sa ministerstvo dopravy prihlásilo.
 

Vyberte región