Dnes má meniny Jakub

Mená 25.07.2006 2200 Celý región
Dnes má meniny Jakub

Toto meno môžeme zaradiť medzi populárne a nositeľov oslovujeme Kubo, Kubík, Jakubík, Jakubko. Z Jakubov, ktorí majú meniny 25. júla, vychádza veľká sila a bojovnosť. Mužov s týmto menom určite objavíme na čele tímu. Sú tiež veľmi presvedčiví a m ...

Dnes má meniny Vladimír

Mená 24.07.2006 2709 Celý región
Dnes má meniny Vladimír

Nositeľov tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena oslovujeme Vladko, Vlado a meniny oslavujú 24. júla. Čo sa týka ich povahového typu, potrebujú konať. Neslobodno ich však do niečoho tlačiť. Sú tiež oddaní a pohotoví. V citovom živote sú Vladim ...

Dnes má meniny Oľga

Mená 23.07.2006 2199 Celý región
Dnes má meniny Oľga

Význam tohto ženského mena je \"zdravá\", \"šťastná\". Oľgy, ktoré majú meniny 23. júla sa vyznačujú tvrdou povahou. Reagujú rýchlo a svojrázne. Zodpovednosť im je samozrejmá, najlepšie sa cítia v povolaniach, v ktorých je potrebné vynaložiť veľa ...

Dnes má meniny Magdaléna

Mená 22.07.2006 2265 Celý región
Dnes má meniny Magdaléna

Domácka podoba tohto mena je Magda, Magdalénka, Meg, Lenka a na území Slovenska je málo rozšírené. Pre Magdalény, ktoré oslavujú meniny 22. júla, je realizácia cieľov a osobný úspech korením života. Sú pritom priame a flexibilné. Neobzerajú sa do ...

Dnes má meniny Daniel

Mená 21.07.2006 2428 Celý región
Dnes má meniny Daniel

Je bežne zaužívané a jeho domácke podoby sú Danielko, Danko, Dan, Dano. Meniny majú Danielovia 21. júla. Životnú púť týchto mužov sprevádzajú slnečné lúče. V spoločnosti priateľov žiaria a rozdávajú pohodu. Danielovia sú milí a tak trochu zasnení ...

Dnes má meniny Iľja a Eliáš

Mená 20.07.2006 946 Celý región
Dnes má meniny Iľja a Eliáš

Sú zaužívané skôr v rusky hovoriacich krajinách, kde ich oslovujú Iľjuška, Ilek, Elo, Eli. Iľja aj Eliáš, ktorí majú meniny 20. júla, sú aktívni a znášanliví muži. Svoju zodpovednosť prejavujú už ako študenti a pri voľbe povolania uprednostňujú z ...

Dnes má meniny Dušana

Mená 19.07.2006 1681 Celý región
Dnes má meniny Dušana

Nositeľky tohto na Slovensku málo rozšíreného mena oslovujeme Dušanka, Duška, Duda. Meniny majú 19. júla. Dušany energia ženie stále dopredu a málokedy sa uspokoja s predstavou, že budú vykonávať len jedno povolanie. Štúdium im spôsobuje potešeni ...

Dnes má meniny Kamila

Mená 18.07.2006 1772 Celý región
Dnes má meniny Kamila

Nositeľky tohto u nás málo rozšíreného oslovujeme Kamilka, Kama, Kamka. Kamily, ktoré oslavujú meniny 18. júla, nestrácajú čas zbytočnými slovami a orientujú sa na činy. Dokážu sa oddať práci, ktorá má zmysel a zvládnu ju v krátkom čase. Majú pev ...

Dnes má meniny Bohuslav

Mená 17.07.2006 1163 Celý región
Dnes má meniny Bohuslav

Nositelia tohto krstného mena majú radi pohodu. Väčšinou sme v ich spoločnosti uvoľnení, sú dobre vychovaní a vzdelaní. Uprednostňujú rodinný život, kde nachádzajú zázemie, pochopenie a lásku. Bohuslavovia sú muži s vyhranenými názormi. Priateľst ...

Dnes má meniny Drahomír

Mená 16.07.2006 773 Celý región
Dnes má meniny Drahomír

Nositeľov tohto u nás zriedkavého mena oslovujeme Drahoš, Drahoško a meniny majú 16. júla. Charakteristickou črtou Drahomírov je dobrosrdečnosť spojená s naivnými predstavami o živote. Na okolie pôsobia vyrovnaným dojmom. Pre svoju príjemnú povah ...

Vyberte región