Dnes má meniny Tadeáš

Mená 25.06.2006 1045 Celý región
Dnes má meniny Tadeáš

S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame len výnimočne. Oslovujeme ich Tado, Ted, Tadeáško. Tadeášovia sú spravidla inteligentní ľudia, ktorí sa môžu opierať o nezvyčajne dobrú pamäť. Potrebujú motiváciu, od nej závisí ich schopnosť zápa ...

Dnes má meniny Ján

Mená 24.06.2006 4731 Celý región
Dnes má meniny Ján

Nositeľov tohto klasického mena, ktoré sa traduje a je na Slovensku roky zaužívané, oslovujeme Janko, Janík, Janíčko. Meniny oslavujú 24. júna. Jánovia sú vo svojej podstate veľmi aktívni ľudia a neustále sa zapodievajú niečím novým. Vždy pritom ...

Dnes má meniny Sidónia

Mená 23.06.2006 649 Celý región
Dnes má meniny Sidónia

Nositeľky tohto menej sa vyskytujúceho mena oslovujeme Sida, Sidka. Sidónie, ktoré majú meniny 23. júna, sa neustále musia venovať nejakej činnosti. Majú nos na riešenie problémov a skvelú intuíciu. Svoje city držia vždy na uzde. V partnerskom vz ...

Dnes má meniny Paulína

Mená 21.06.2006 2056 Celý región
Dnes má meniny Paulína

Paulínky sú typické extrovertky, ktoré sa cítia najlepšie v spoločnosti iných. Neustále túžia objavovať niečo nové, z toho pramení aj ich zdanlivá nestálosť a nespokojnosť. Záleží im na názore iných, avšak ťažko znášajú kritiku druhých. Ak je vša ...

Dnes má meniny Alojz

Mená 21.06.2006 833 Celý región
Dnes má meniny Alojz

Nositeľov tohto na Slovensku málo zaužívaného mena oslovujeme Lojzo, Lojzko, Lojzík. Alojzovia oslavujú svoje meniny 21. júna. Sú nesmierne emotívni a majú pohotové reakcie. Alojzovia sú v neustálom pohybe. V hlave sa im rodia tisíce myšlienok, k ...

Dnes má meniny Valéria

Mená 20.06.2006 1746 Celý región
Dnes má meniny Valéria

Valérie, ktoré oslavujú meniny 20. júna, sú veľmi ťažko ovplyvniteľné a málokedy zmenia svoj názor. Sebadôvera Valériám rozhodne nechýba, ťažšie je to s ich dôverou v iných. Do vienka dostali silnú súťaživosť. V škole patria medzi najlepšie štude ...

Dnes má meniny Alfréd

Mená 19.06.2006 693 Celý región
Dnes má meniny Alfréd

Alfrédovia, ktorí majú meniny 19. júna, sú veľmi citovo založení. Túto vlastnosť často skrývajú, navonok pôsobia uzavreto a placho. Sú pritom diskrétni, zdvorilí a spoľahliví. K štúdiu nových poznatkov pristupujú zodpovedne, vždy však vlastnou me ...

Dnes má meniny Vratislav

Mená 18.06.2006 947 Celý región
Dnes má meniny Vratislav

Nositeľov tohto nevšedného mena oslovujeme Vratko, Vraťo. Vratislavovia, ktorí oslavujú meniny 18. júna, majú dve tváre. V spoločnosti predstavujú cynika, ktorý si nenechá do ničoho rozprávať. V súkromí sú ale citliví ľudia so zmyslom pre krásu. ...

Dnes má meniny Adolf

Mená 17.06.2006 995 Celý región
Dnes má meniny Adolf

Toto meno sa vyskytuje na našom území len ojedinele. Adolfovia, ktorí oslavujú meniny 17. júna, majú radi spoločenský život. Svojou eleganciou a dôveryhodným vzhľadom si vedia ľahko získať sympatie okolia. Zvyčajne zanechajú dojem, na ktorý sa dl ...

Dnes má meniny Blanka

Mená 16.06.2006 1197 Celý región
Dnes má meniny Blanka

Rozdielna je len oblasť, z ktorej do nášho kalendára prenikli. Blanka k nám prišla z ohnivého Španielska a značí \"bielu farbu\", ktorá je symbolom čistoty. Bianka je pôvodom \"Talianka\" a významovo je blízke menu Blanka. Najsilnejšou zbraňou, a ...

Vyberte región