Dnes má meniny Marek

Mená 25.04.2006 2264 Celý región
Dnes má meniny Marek

Ak chceme Marka výstižne charakterizovať, prirovnáme ho k zvieracieho totemu, tuleňovi, ktorý nestráca svoj osobitý charakter. City, ktoré prejavujú a prijímajú, z nich robia bytosti schopné pochopiť veľa vecí. Markovia sú predovšetkým vľúdni a v ...

Dnes má meniny Juraj

Mená 24.04.2006 1877 Celý región
Dnes má meniny Juraj

Nositeľov tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena oslovujeme Juro, Jurko, Ďuri, Ďurko. Meniny oslavujú 24. apríla. O týchto mužoch možno povedať, že sú veľmi komunikatívni a v spoločnosti dosahujú vysokú úroveň. V istých chvíľach ale Jurajovia ...

Dnes má meniny Vojtech

Mená 23.04.2006 1317 Celý región
Dnes má meniny Vojtech

Vojtechovia, ktorí majú meniny 23. apríla, sú prívetiví, rozumní a taktní ľudia. Tak ako chobotnica, ich totemové zviera, aj oni sú neustále v strehu. Vo svojej profesii sú svedomití, výkonní a tvoriví. Radi sa angažujú vo verejnom alebo politick ...

Dnes má meniny Slavomír

Mená 22.04.2006 1192 Celý región
Dnes má meniny Slavomír

Meniny majú 22. apríla. Slavomírovia sú veční chlapci, ktorí sa chcú hrať a unášať udalosťami. Niekedy pôsobia niesto. Slavovia sú málo objektívni. V citovom živote sú Slavkovia vlastnícki, usilujú sa sústrediť na seba všetku pozornosť blízkych. ...

Dnes má meniny Ervín

Mená 21.04.2006 679 Celý región
Dnes má meniny Ervín

Ervínovia patria skôr k tvrdohlavým, no dobroprajným ľuďom. Sú aj výrazne aktívni a majú neočakávané reakcie. Dokážu rýchlo odhaliť predstierané city. Sami sú prirodzení a nesporne temperamentní. Majú isté ťažkosti pri rozhodovaní a radi sa uzatv ...

Dnes má meniny Marcel

Mená 20.04.2006 1593 Celý región
Dnes má meniny Marcel

Meniny oslavujú 20. apríla. Marcelovia sa rozhodujú zdanlivo narýchlo, no v skutočnosti ich rozhodnutia dlho dozrievajú. Veľmi dobre vedia využívať svoje schopnosti a kontakty. Môžu byť z nich preto napríklad úspešní obchodní zástupcovia. Ich prí ...

Dnes má meniny Jela

Mená 19.04.2006 987 Celý región
Dnes má meniny Jela

S jeho nositeľkami sa stretávame málokedy a oslovujeme ich Jelka, Jelinka, Jeločka, Jeli, Jelica, Jelena. Meniny oslavujú 19. apríla. Jelky sa dobre cítia vo vlastnom svete. Sú svojhlavé a tak trochu samotárske ako sob, ich zvierací totem. Spoloč ...

Dnes má meniny Valér

Mená 18.04.2006 888 Celý región
Dnes má meniny Valér

Valérovia nie sú ľudia, ktorí sa dajú ľahko ovplyvniť. Majú rozporuplnú povahu. Miestami sa prejavujú ako zlostní. Vedia byť ale sami sebou, nájsť svoje šťastie a žiť v pohode. Aby sa ich aktivita výraznejšie prejavila, musí ich upútať konkrétne ...

Dnes má meniny Rudolf

Mená 17.04.2006 1188 Celý región
Dnes má meniny Rudolf

Nositeľov tohto v súčasnosti menej zaužívaného a skôr dedičného mena, oslovujeme prevažne Rudko, Rudo, Rudino. Meniny oslavujú 17. apríla. Rudolfovia sú málo ovplyvniteľní a úplnej oddanosti nie sú schopní. Ak sú o niečom presvedčení, idú za tým ...

Dnes má meniny Dana a Danica

Mená 16.04.2006 3018 Celý región
Dnes má meniny Dana a Danica

Nositeľky tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena, oslovujeme Danuška, Danielka, Dani, Danka. Meniny oslavujú v rovnaký deň, 16. apríla. Dany a Danice sú stále pripravené urobiť druhým láskavosť. Ide pritom o na prvý pohľad nenápadné ženy. Hľad ...

Vyberte región