Dnes má meniny Boleslav

Mená 16.03.2006 586 Celý región
Dnes má meniny Boleslav

Meniny majú 16. marca. Boleslav je typ muža, ktorý sa opiera o svoju mocnú emotívnosť, nesmiernu aktívnosť a dobré reakcie. Títo muži sú dôstojní ako ich zvierací totem jeleň. Ak si Boleslavovia niečo vezmú do hlavy, je ťažké presvedčiť ich, aby ...

Dnes má meniny Svetlana

Mená 15.03.2006 1235 Celý región
Dnes má meniny Svetlana

Svetlany sú poetky, ktoré o svojom živote snívajú a zriedkavejšie tieto sny prežívajú. Sú to ženy, ktoré majú vzácnu krehkosť konvalinky, svojho rastlinného totemu. Zavše sa Svetlany zatnú a trpia nedostatkom sebadôvery. V rozmedzí niekoľkých hod ...

Dnes má meniny Matilda

Mená 14.03.2006 953 Celý región
Dnes má meniny Matilda

Meniny oslavujú 14. marca. Matildy sa vedia ovládať a čeliť chúlostivým situáciám, rovnako ako skutočné \"bojovníčky\". Od detstva sú ťažko usmerňovateľné. Majú vrodený cit pre diplomaciu, ktorý využívajú pri viacerých príležitostiach, vysokú int ...

Dnes má meniny Vlastimil

Mená 13.03.2006 702 Celý región
Dnes má meniny Vlastimil

Meniny oslavujú 13. marca. Vlastimilovia sú záhadní ľudia. Ťažko je ich definovať práve pre ich dvojakosť. Niekedy sa nám javia ako múdri muži, ktorí dumajú pod figovníkom, inokedy zasa ako jaguár chystajúci sa na skok. Platí to aj o ich psychike ...

Dnes má meniny Gregor

Mená 12.03.2006 628 Celý región
Dnes má meniny Gregor

Oslovujeme ich Gregor, Gregorko. Meniny majú 12. marca. Ich aktívnosť je veľmi intenzívna. Najlepšie sa cítia, ak je to práve ich tím, ktorý dosiahne prvé priečky. Sú tiež ambiciózni a avantgardní. V citovom živote sú dosť odmeraní. Správanie Gre ...

Dnes má meniny Angela a Angelika

Mená 11.03.2006 1218 Celý región
Dnes má meniny Angela a Angelika

Meniny oslavujú 11. marca Ich zvieracím totemom je jašterica. Tak ako ona sa rada nehybne vyhrieva na slnku a je pripravená na útek, keď nad ňou prejde tieň, aj Angely a Angeliky podobne rýchlo a nečakane reagujú. Nositeľky mien Angela a Angelika ...

Dnes má meniny Branislav a Bruno

Mená 10.03.2006 1127 Celý región
Dnes má meniny Branislav a Bruno

Braňovia reagujú a konajú z hlbokého presvedčenia. Ich osobnosť je uspôsobená čeliť životným ťažkostiam a zabojovať, keď ide o veľa. Braňovia sú uvážliví, v tom sa podobajú svojmu totemovému zvieraťu volavke. Duševne dozrievajú veľmi zavčasu. Zvy ...

Dnes má meniny Františka

Mená 09.03.2006 1109 Celý región
Dnes má meniny Františka

Meniny majú 9. marca. Ich povaha je mierne nevľúdna a ustarostená. Reagujú pomalšie, správajú sa často neutrálne a dôverujú skôr svojej pevnej vôli ako intuícii. Františkám trvá istý čas, kým sa naplno prejavia. Potrebujú mať pritom neustále poci ...

Dnes má meniny Alan a Alana

Mená 08.03.2006 979 Celý región
Dnes má meniny Alan a Alana

Nositeľov týchto ojedinelých mien oslovujeme Ali, Alanko, Ala, Alka. Meniny oslavujú v rovnaký deň, 8. marca. Od najútlejšieho veku sú Alan aj Alana v správaní rezervovaní. Nositelia týchto mien sú plní dôvtipu a nepokojní. Rovnako ako ich zviera ...

Dnes má meniny Tomáš

Mená 07.03.2006 2969 Celý región
Dnes má meniny Tomáš

Nositeľov tohto bežne zaužívaného mena oslovujeme Tom, Tomi, Tomino, Tomáško a svoje meniny oslavujú 7. marca. Osobnosť Tomášov sa neustále rozvíja. Charakteristické sú pre nich úprimnosť a dobré úmysly. Z hľadiska povahy sú dosť podobní svojmu z ...

Vyberte región