Kresťania si pripomínajú slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Cirkev Peter Cirjak 12.06.2022 1329 Bratislava

Bratislava 26. mája (TASR) - Týždeň po slávnosti Zoslania Ducha Svätého slávia katolíci, evanjelici i ďalší kresťania slávnosť Najsvätejšej Trojice, ktorá je jedným zo základov viery. Pripomínajú si Boha Otca - Stvoriteľa, Boha Syna - Vykupite ...

Veriaci slávia slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Cirkev Peter Cirjak 19.05.2024 95 Bratislava

Bratislava 19. mája (TASR) - Katolícka cirkev slávi v nedeľu slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorá je známa aj pod názvom Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci aj v iných kresťanských cirkvách. Svätodušné sviatky sú po Via ...

Pravoslávni kresťania dnes oslavujú Christovo zmŕtvychvstanie

Cirkev Peter Cirjak 24.04.2022 776 Bratislava

Bratislava 5.5.(TASR) - Pravoslávni kresťania na Slovensku i vo svete, ktorí sa riadia podľa juliánskeho kalendára, vstúpili v pondelok (6.5.) do Veľkého či Strastného týždňa, počas ktorého si pripomínajú utrpenie, smrť a pochovanie Ježiša Kris ...

Pravoslávni kresťania slávia Kvetnú nedeľu

Cirkev Peter Cirjak 09.04.2023 927 Bratislava

Bratislava 9. apríla (TASR) - Pravoslávni kresťania slávia Kvetnú nedeľu. Počas tohto dňa si pripomínajú vstúpenie Isusa Christa do Jeruzalema. Židovský ľud vítal Christa v Jeruzaleme ako Mesiáša, o niekoľko dní však bol zajatý, zbičovaný, p ...

Uplynulo desať rokov od úmrtia biskupa Jána Hirku

Cirkev Peter Cirjak 10.04.2024 444 Prešov

Prešov 10. apríla (TASR) - Gréckokatolícka cirkev si v stredu pripomína desiate výročie od úmrtia gréckokatolíckeho prešovského biskupa Jána Hirku. Zomrel 10. apríla 2014 vo veku 90 rokov. Jeho život bol úzko spätý s osudmi prenasledovanej Gr ...

Veriaci slávia prvú nedeľu po Veľkej noci Nedeľu Božieho milosrdenstva

Cirkev Peter Cirjak 16.04.2023 1221 Bratislava

Bratislava 16. apríla (TASR) – Cirkev slávi prvú nedeľu po Veľkej noci Nedeľu Božieho milosrdenstva. Na tento deň pripadá oktáva zmŕtvychvstania, ktorá korunuje oslavu veľkonočného tajomstva Krista. Sviatok Božieho milosrdenstva slávili prvý ...

Moslimovia slávia vrchol pôstneho mesiaca ramadán

Cirkev Peter Cirjak 06.04.2024 358 Celý región

Jeruzalem 5. apríla (TASR) - Moslimskí veriaci v piatok slávia najposvätnejšiu noc v roku - Lajlát al-Kadr (v preklade: Noc osudu), ktorá je označovaná za duchovný vrchol moslimského pôstneho mesiaca ramadán. Ide o pripomienku okamihu, keď sa ...

Kresťania aj v pondelok slávia zmŕtvychvstanie Ježiša Krista

Cirkev Peter Cirjak 10.04.2023 1137 Bratislava

Bratislava 10. apríla (TASR) – V kresťanských kostoloch sa aj na Veľkonočný pondelok, ktorý nesie aj názov Pondelok vo veľkonočnej oktáve, konajú bohoslužby na oslavu zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Tento deň sa zvykne nazývať i "Pondelkom bar ...

Kresťania na celom svete slávia pamiatku zmŕtvychvstania Ježiša Krista

Cirkev Peter Cirjak 09.04.2023 1097 Bratislava

Bratislava 9. apríla (TASR) - Pamiatku zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ktorá je základom kresťanskej viery, slávia v nedeľu kresťania na Slovensku i vo svete. Veľkonočná nedeľa nazývaná aj Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania je vyvrchole ...

Pápež odslúžil veľkonočnú vigíliu,predniesol homíliu,krstil i birmoval

Cirkev Peter Cirjak 31.03.2024 612 Celý región

Vatikán 30. marca (TASR) - Pápež František v sobotu večer vo vatikánskej Bazilike sv. Petra spolu so 6000 veriacimi slávil vigíliu Pánovho zmŕtvychvstania. Po chráme a pred oltár sa pápež presúval na invalidnom vozíku. Ako doplnila agentúra ...

Vyberte región