Kňazský seminár organizuje Medzinárodný futbalový turnaj seminaristov

Cirkev 26.05.2008 600 Prešov
Kňazský seminár organizuje Medzinárodný futbalový turnaj seminaristov

Jedným z takýchto netradičných podujatí bude aj Medzinárodný futbalový turnaj seminaristov, ktorý sa bude konať 6. a 7. júna v Prešove. Záštitu nad podujatím prevzali arcibiskup prešovskej eparchie Ján Babjak a primátor Prešova Pavel Hagyari."Svo ...

Do rekonštrukcie a elektrifikácie Kalvárie investujú milión korún

Cirkev 13.05.2008 494 Prešov
Do rekonštrukcie a elektrifikácie Kalvárie investujú milión korún

S rozsiahlejšou rekonštrukciou sa začalo pred desiatimi rokmi, po tom, ako štát uvoľnil dve kaplnky, ktoré sa nachádzali v areáli vybudovaného krytu civilnej ochrany. Keďže úplná rekonštrukcia Kalvárie by si vyžiadala niekoľko miliónov korún, roz ...

Otvorili nový kláštor sestier redemptoristiek

Cirkev 05.05.2008 1778 Vranov nad Topľou
Otvorili nový kláštor sestier redemptoristiek

V novom kláštore našlo svoj domov šesť stálych sestier. S hosťujúcimi redemptoristkami z írskeho Dublinu a poľského Bielska a z Kežmarku ich bude spolu 25."Našou náplňou je predovšetkým modlitba, povzbudenie vo viere a evanjeliová pohostinnosť. K ...

Vedecká konferencia i výstava o duchovnom živote pravoslávnej cirkvi

Cirkev 08.04.2008 1105 Prešov
Vedecká konferencia i výstava o duchovnom živote pravoslávnej cirkvi

PBF má v súčasnosti viac ako 500 poslucháčov denného i externého štúdia, v troch učebných odboroch: učiteľstvo, pravoslávna teológia a sociálna a charitatívna práca. Študujú na nej najmä študenti zo Slovenska, Českej republiky, Srbska, ale i z Mo ...

Gréckokatolíci majú dva ocenenia Spravodlivý medzi národmi

Cirkev 29.03.2008 480 Prešov
Gréckokatolíci majú dva ocenenia Spravodlivý medzi národmi

V rezidencii Gréckokatolíckeho arcibiskupského a metropolitného úradu v Prešove sa tak nachádzajú už dva certifikáty a dve medaily Spravodlivý medzi národmi."Príbeh pomoci kňaza Mašleja židovským spoluobčanom je veľmi zaujímavý a úzko zviazaný s ...

Arcidiecézne stretnutie mládeže sa uskutoční 29. marca

Cirkev 24.03.2008 1289 Humenné
Arcidiecézne stretnutie mládeže sa uskutoční 29. marca

Stretnutie sa uskutoční v duchu motta "Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami". Súčasťou akcie, ktorú otvoria skauti, bude svätá omša, počas nej si mladí ľudia obnovia krstné sľuby a absolventom Arcidiecéznej školy ani ...

V gréckokatolíckej katedrále uctievajú vernú kópiu Turínskeho plátna

Cirkev 22.03.2008 1077 Prešov
V gréckokatolíckej katedrále uctievajú vernú kópiu Turínskeho plátna

Kópiu pohrebného ľanového plátna tkaného na spôsob rybej kosti darovalo Turínske arcibiskupstvo prešovskej katedrále 17. novembra 2003 prostredníctvom združenia AMCOR - priatelia východných cirkví.Relikvia priťahuje pozornosť návštevníkov chrámu ...

Kardináli videli živú cirkev, plnú sily a aktivity

Cirkev 17.02.2008 481 Prešov
Kardináli videli živú cirkev, plnú sily a aktivity

Kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý dnes intronizoval v mene pápeža Benedikta XVI. arcibiskupa metropolitu prešovského Jána Babjaka, pochválil aj priebeh ceremónie. Ako povedal, liturgia východného rítu má veľ ...

Gréckokatolíci slávili povýšenie svojej cirkvi na metropolitnú

Cirkev 17.02.2008 437 Prešov
Gréckokatolíci slávili povýšenie svojej cirkvi na metropolitnú

Niekoľko tisíckam zhromaždených veriacich prečítali dve buly z tohoročného 30. januára, ktorými pápež Benedikt XVI. vyhlásil nové územné členenie tejto cirkvi v SR a menoval za arcibiskupa metropolitu prešovského doterajšieho prešovského eparchu ...

Vysvätili prvého gréckokatolíckeho bratislavského biskupa

Cirkev 16.02.2008 470 Prešov
Vysvätili prvého gréckokatolíckeho bratislavského biskupa

Počas archijerejskej svätej liturgie predniesol niekoľko tisíckam veriacich homíliu kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.Na slávnosti sa zúčastnil aj kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východ ...

Vyberte región