Od 1. septembra sa zvýši príspevok pri narodení dieťaťa na 4 460 Sk

Ekonomika 30.08.2005 312 Celý región
Od 1. septembra sa zvýši príspevok pri narodení dieťaťa na 4 460 Sk

Príspevok pri narodení dieťaťa sa od 1. septembra zvýši zo súčasných 4 320 Sk na 4 460 Sk. Okrem toho sa zvýšia aj sumy príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 deti alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu 2 rokov opakovane narodili dv ...

Priemyselné parky na území Prešova sú v štádiu príprav žiadostí o územné konanie

Ekonomika 23.08.2005 293 Prešov
Priemyselné parky na území Prešova sú v štádiu príprav žiadostí o územné konanie

Prešov 23. augusta (TASR) - Samospráva mesta Prešov pripravuje zriadenie dvoch priemyselných parkov. Obe lokality - zvané Grófske a Lominová - sú v štádiu predprojektovej a projektovej prípravy výstavby pred podaním žiadostí o územné konanie.Podľ ...

Projekt priemyselného parku v katastri obce Záborské je pred stavebným konaním

Ekonomika 22.08.2005 326 Prešov
Projekt priemyselného parku v katastri obce Záborské je pred stavebným konaním

Prešov 22. augusta (TASR) - Na umiestnenie priemyselného parku v katastri obce Záborské, priamo susediacej s juhovýchodným okrajom mesta Prešov, vydal v piatok 19. augusta stavebný úrad Mestského úradu v Prešove územné rozhodnutie. Na piatok 26. ...

Podmienky na prijatie eura najlepšie spĺňa Česko, Slovensko ho má predbehnúť

Ekonomika 17.08.2005 326 Celý región
Podmienky na prijatie eura najlepšie spĺňa Česko, Slovensko ho má predbehnúť

Maastrichtské kritériá potrebné na prijatie eura zatiaľ najlepšie spå ňa Česko, spomedzi krajín V4 sú na tom najhoršie Maďarsko a Poľsko. Vyplýva to z Analýzy konvergencie slovenskej ekonomiky k EÚ, ktorú zverejnila Národná banka Slovenska (NBS). ...

Opravujú strechu na novej divadelnej budove v Prešove

Ekonomika 15.08.2005 314 Prešov
Opravujú strechu na novej divadelnej budove v Prešove

Prešov 15. augusta (TASR) - Na bezmála 8,9 milióna korún vyjde oprava strechy na novej divadelnej budove v Prešove. Investičnú akciu, ktorá je v plnom tempe, plánujú ukončiť do polovice septembra.Nový model krytiny je zo zliatiny titanu a zinku, ...

Dve tretiny priemysleného parku Guttmanovo v Humennom sú obsadené

Ekonomika 15.08.2005 710 Humenné
Dve tretiny priemysleného parku Guttmanovo v Humennom sú obsadené

Humenné 15. augusta (TASR) - Dve tretiny priemyselného parku Guttmanovo s celkovou rozlohou 5 hektárov (ha) obsadila dánska firma Tytex a Müller Textil Slovakia. Prvá z menovaných firiem sa v spomínanej lokalite uchádza o výstavbu ďalšej výrobnej ...

Za 1. polrok príjmy v rozpočte PSK prevýšili výdavky o vyše 400 000 Sk

Ekonomika 14.08.2005 305 Prešov
Za 1. polrok príjmy v rozpočte PSK prevýšili výdavky o vyše 400 000 Sk

Prešov 14. augusta (TASR) - Príjmy Prešovského samosprávneho kraja (PSK) dosiahli za 1. polrok 2005 vyše 1,7 miliardy Sk. Išlo o vyše 55-% plnenie tohoročného rozpočtu. Výdavky boli nižšie - na úrovni viac ako 1,3 miliardy Sk, čo bolo 40 % z celk ...

Mesto Medzilaborce hospodárilo vlani s takmer miliónovým účtovným prebytkom

Ekonomika 14.08.2005 700 Medzilaborce
Mesto Medzilaborce hospodárilo vlani s takmer miliónovým účtovným prebytkom

Medzilaborce 14. augusta (TASR) - S účtovným prebytkom 981 000 Sk skončila svoje hospodárenie za rok 2004 samospráva mesta Medzilaborce. Príjmy dosiahli vyše 78,9 milióna Sk, výdavky predstavovali necelých 78 miliónov Sk. Záverečný účet mesta za ...

Predaj benzínov na Slovensku mierne klesol, najlepšie sa darí LPG

Ekonomika 13.08.2005 334 Celý región
Predaj benzínov na Slovensku mierne klesol, najlepšie sa darí LPG

Za 1. polrok 2005 predali členské spoločnosti Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO) 335,98 milióna litrov benzínu a 269,5 milióna litrov nafty. U benzínu išlo medziročne o pokles o 2,13 %, predaj nafty vzrástol o 10,09 ...

NsP v Medzilaborciach transformovali na neziskovú organizáciu

Ekonomika 10.08.2005 666 Medzilaborce
NsP v Medzilaborciach transformovali na neziskovú organizáciu

Medzilaborce 10. augusta (TASR) - Zakladaciu listinu a štatút Nemocnice s poliklinikou (NsP) Medzilaborce, nezisková organizácia (n. o. ), schválil dnes mestský parlament v Medzilaborciach. Uzavrel tak transformačný proces tohto zdravotníckeho za ...

Vyberte región