Kresťania na celom svete slávia dnes sviatok Narodenia Pána

Kultúra 25.12.2010 195 Celý región
Kresťania na celom svete slávia dnes sviatok Narodenia Pána

Veriaci si pripomínajú udalosti v Betleheme (po hebrejsky Dom chleba), rodisku kráľa Dávida, meste ležiacom asi osem kilometrov od Jeruzalema. Tam prišiel kvôli sčítaniu ľudu Jozef z Nazaretu so svojou snúbenicou Máriou a tu, v jaskyni za mestom, ...

M. KLÁTIK: Vianoce pripomínajú udalosť, keď ľudstvo dostalo vzácny dar

Kultúra 24.12.2010 172 Celý región
M. KLÁTIK: Vianoce pripomínajú udalosť, keď ľudstvo dostalo vzácny dar

"Príchod Boha - Syna, Ježiša Krista, ktorý sa stal kvôli nám človekom, vzal na seba naše hriechy a je naším Spasiteľom, znamená viac ako pozitívny prínos pre vývoj ľudstva a jednotlivcov. ""On prichádza aj dnes a prináša dary, ktorých hodnota je ...

Štedrým dňom dnes kresťania na celom svete začínajú sláviť Vianoce

Kultúra 24.12.2010 199 Celý región
Štedrým dňom dnes kresťania na celom svete začínajú sláviť Vianoce

Veriaci si pripomínajú narodenie Ježiša Krista ako chudobného dieťaťa v betlehemskej jaskyni, jeho vstup do dejín ľudstva, ktorému priniesol spásu.Väčšina ľudí prežíva Vianoce ako sviatky domova a rodiny pri rozžiarenom vianočnom stromčeku. Štedr ...

K sviatočnej pohode patrí aj pieseň Tichá noc

Kultúra 23.12.2010 192 Celý región
K sviatočnej pohode patrí aj pieseň Tichá noc

Mnohí ju desaťročia považovali za ľudovú pieseň, má však autorov aj dátum prvého uvedenia. Kňaz Joseph Mohr napísal Stille Nacht pôvodne ako báseň. Požiadal Franza Xavera Grubera, organistu na fare v dedine Oberndorf pri Salzburgu, aby k básni na ...

Hojnosť pečiva na vianočnom stole mala podporiť dobrú úrodu v roku

Kultúra 23.12.2010 170 Celý región
Hojnosť pečiva na vianočnom stole mala podporiť dobrú úrodu v roku

Hojnosť pečiva na vianočnom stole bola podľa etnologičky Rastislavy Stoličnej jedným zo spôsobov, ktoré mali nielen doplniť štedrovečerný stôl, ale aj podporiť dobrú úrodu v nastávajúcom roku.\"Na Vianoce sa musel každý dosýta najesť a z pohosten ...

Chlieb pripravený v čase sviatku symbolizuje bohatstvo rodiny a dobro

Kultúra 23.12.2010 144 Celý región
Chlieb pripravený v čase sviatku symbolizuje bohatstvo rodiny a dobro

Aj v tomto treba hľadať korene významu chleba v živote človeka, ktorý mu pripisujú všetky kultúry a náboženstvá sveta, \" uviedla pre TASR etnologička Rastislava Stoličná.V kontexte rodinných a kalendárnych obradov zohrávala základná požívatina - ...

VIANOCE: Ich slávenie u gréckokatolíkov je spojené s celým plánom spásy

Kultúra 23.12.2010 172 Celý región
VIANOCE: Ich slávenie u gréckokatolíkov je spojené s celým plánom spásy

Ich obsahom je oslava toho, že Boh sa stal človekom, prijíma ľudskú prirodzenosť, aby skrze jeho poníženie, smrť a vzkriesenie človek mohol prijať účasť na Božom živote.\"Narodenie Ježiša oslavujeme v kontexte celého plánu spásy, preto sa v bohos ...

Vianočný večer sa ohláša zvonením a rozvoniavajúcimi dobrotami

Kultúra 23.12.2010 159 Celý región
Vianočný večer sa ohláša zvonením a rozvoniavajúcimi dobrotami

Nasleduje oblátka s medom a cesnakom, kapustnica, ryba, často opekance alebo pupáčiky a nakoniec už možno siahnuť po maškrtách v podobe drobného pečiva.Zvonkárstvo na Slovensku prekvitalo najmä pred prvou svetovou vojnou. Bolo úzko spojené s chov ...

Prvé vianočné stromčeky mali v Nemecku, s tradíciou je spojená legenda

Kultúra 22.12.2010 163 Celý región
Prvé vianočné stromčeky mali v Nemecku, s tradíciou je spojená legenda

Nevie sa presne, v ktorej krajine vo svete si kresťania na Vianoce prvýkrát skrášlili svoje príbytky ozdobenou drevinou, no historici poznajú zrodenie vianočného stromčeka v Európe.V podobe ako ho poznáme dnes sa objavil sa prvý vianočný stromček ...

Autori piesne Tichá noc, svätá noc boli najskôr nepoznaní

Kultúra 22.12.2010 162 Celý región
Autori piesne Tichá noc, svätá noc boli najskôr nepoznaní

Pieseň vznikla v roku 1818 celkom náhodou tesne pred Vianocami. V kostole sv. Mikuláša v rakúskom mestečku Oberndorf, v blízkosti Salzburgu, sa stala veľká nepríjemnosť - myši prehrýzli mechy organu. Kaplán Joseph Mohr to zistil 23. decembra. a o ...

Vyberte región