Aby školáci boli v tých najlepších rukách

Školstvo 24.11.2009 180 Prešov
Aby školáci boli v tých najlepších rukách

Školitelia zo Slovenského červeného kríža učili týchto pedagogických i nepedagogických pracovníkov, ako správne zasiahnuť v prípade úrazu alebo ohrozenia života.„Učitelia, ale i ďalší pracovníci základných a materských škôl sa denne stretávajú s ...

Je potrebné pomôcť rómskym žiakom v prechode do základnej školy

Školstvo 20.11.2009 176 Poprad
Je potrebné pomôcť rómskym žiakom v prechode do základnej školy

TASR dnes o tom informoval Ján Jaraba z Ministerstva školstva SR.Zúčastnení si myslia, že je dôležité podporovať bilingválnu edukáciu rómskych žiakov a zabezpečiť rómsky hovoriacich učiteľov.V oblasti špeciálnych škôl je potreba priblížiť sa norm ...

ÚMC chce predstaviť koncept rodičovského vzdelávania v MC

Školstvo 20.11.2009 182 Poprad
ÚMC chce predstaviť koncept rodičovského vzdelávania v MC

Podujatie má názov Materské centrá ako akadémie praktického rodičovstva a potrvá do pondelka (23.11. ). TASR o tom informovala Miriam Vojtková z ÚMC.Vojtková skonštatovala, že na konferencii budú prezentované rôzne prístupy k rodičovskému vzdeláv ...

Predškolská výchova detí zo sociálne slabších rodín je základom pre ZŠ

Školstvo 19.11.2009 338 Poprad
Predškolská výchova detí zo sociálne slabších rodín je základom pre ZŠ

TASR o tom informoval Ján Jaraba z Ministerstva školstva (MŠ) SR, vedúci oddelenia škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín a rómskych komunít.Názov seminára je \"Tvorivosť a inovácia vo vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia ...

ICETA 2009 sa bude zaoberať využívaním IKT vo vzdelávaní

Školstvo 19.11.2009 159 Poprad
ICETA 2009 sa bude zaoberať využívaním IKT vo vzdelávaní

Podujatie bude miestom, kde budú prezentované najnovšie IKT a ich využívanie vo vzdelávacej praxi, informoval TASR informoval Štefan Fejedelem z organizačného výboru konferencie ICETA 2009.\"Súčasný rozvoj informačných a telekomunikačných technol ...

Nový spôsob výučby angličtiny na troch prešovských školách

Školstvo 18.11.2009 224 Prešov
Nový spôsob výučby angličtiny na troch prešovských školách

O poskytnutí technického vybavenia a ďalšej podpore bolo dnes na radnici so spoločnosťou IBM podpísané memorandum.IBM sa rozhodlo darovať mestu Prešov sponzorský dar vo forme jedinečného vzdelávacieho programu a s ním súvisiaceho technického vyba ...

IBM a Prešov podpíšu Memorandum o spolupráci na vzdelávacích programoch IBM

Školstvo 18.11.2009 289 Prešov
IBM a Prešov podpíšu Memorandum o spolupráci na vzdelávacích programoch IBM

Okrem vedenia mesta sa podpisu memoranda zúčastní Marián Korienek, riaditeľ Divízie predaja hardvérových produktov a služieb, člen Top Managementu spoločnosti IBM Slovensko, s.r.o. a a predstavitelia partnerských prešovských základných a materský ...

Mesto zorganizovalo stretnutie so študentmi základných a stredných škôl

Školstvo 17.11.2009 288 Snina
Mesto zorganizovalo stretnutie so študentmi základných a stredných škôl

Predstavitelia mesta sa stretli so študentmi základných a stredných škôl na pôde mestského úradu, kde vzájomne komunikovali o novembrových dňoch spred 20 rokov, o súčasnej situácii, ale aj o ďalších zámeroch samosprávy v Snine, ktoré by mali mať ...

Na ôsmich základných školách v meste budú do stredy chrípkové prázdniny

Školstvo 16.11.2009 361 Prešov
Na ôsmich základných školách v meste budú do stredy chrípkové prázdniny

Vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ v Prešove Kvetoslava Komanická dnes informovala TASR, že chrípkové prázdniny sú na ôsmich z 13 základných škôl v meste.\"Na všetkých týchto školách chýbalo viac ako 30 percent žiakov. Riaditelia sa pre ...

Na pôde Fakulty zdravotníctva PU darovalo dnes krv 118 ľudí

Školstvo 12.11.2009 284 Prešov
Na pôde Fakulty zdravotníctva PU darovalo dnes krv 118 ľudí

Hromadný odber pri príležitosti Dňa študentstva pripravila už po štvrtý raz Národná transfúzna služba (NTS) v Prešove v spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža a akademickou obcou.Iniciatívu všetkých spoluorganizátorov tohto podu ...

Vyberte región