O zahraničný študijný pobyt prejavilo záujem 34 žiakov z PSK

Školstvo 05.03.2010 236 Prešov
O zahraničný študijný pobyt prejavilo záujem 34 žiakov z PSK

K 3. marcu zaevidoval 34 prihlášok, z ktorých štyri nespĺňajú požadované kritériá.Tak ako v predošlých rokoch, aj tento rok bol najväčší záujem o štúdium anglického jazyka v Írsku. „Na ten sme zaregistrovali drvivú väčšinu, až 26 prihlášok, takže ...

Obchodná akadémia sa mení z tradičnej školy na modernú

Školstvo 04.03.2010 253 Celý región
Obchodná akadémia sa mení z tradičnej školy na modernú

Celkové oprávnené náklady programu s názvom Kvalita vo vzdelaní - úspech v živote predstavujú 106.877,64 eura, školské zariadenie sa na spolufinancovaní podieľa piatimi percentami.OA sa rozhodla premeniť tradičný školský systém výučby na moderný ...

O dotáciách pre šk. zariadenia bude rokovať mimoriadne zastupiteľstvo PSK

Školstvo 03.03.2010 180 Prešov
O dotáciách pre šk. zariadenia bude rokovať mimoriadne zastupiteľstvo PSK

O spomínanom VZN, ktoré má určiť výšku v rámci originálnych kompetencií PSK, hlasovali poslanci na zasadnutí v utorok 2. marca. Nezískal však potrebnú trojpätinovú väčšinu, pretože členovia klubu KDH, SDKÚ-DS sa hlasovania zdržali. Neschválenie V ...

Poslanci PSK neschválili VZN o dotáciách pre cirkevné a súkromné školy

Školstvo 02.03.2010 225 Prešov
Poslanci PSK neschválili VZN o dotáciách pre cirkevné a súkromné školy

Dôvodom je to, že zastupiteľstvo PSK neschválilo dnes všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré upravuje poskytovanie finančných prostriedkov pre tieto subjekty.Poslanci pravicového klubu (KDH, SDKÚ-DS) sa hlasovania zdržali a návrh nezískal potr ...

Inovácia vzdelávania v základnej škole - učenie žiakov pre život

Školstvo 02.03.2010 507 Sabinov
Inovácia vzdelávania v základnej škole - učenie žiakov pre život

Projekt je súčasťou Operačného programu – Vzdelávanie, je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a jeho cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci a žiaci základnej školy.Strategickým cieľom projektu je tvorba a implementácia š ...

Výstavbou novej telocvične sa pokračuje v modernizácii obce

Školstvo 01.03.2010 283 Celý región
Výstavbou novej telocvične sa pokračuje v modernizácii obce

Po odkanalizovaní obce, výstavbe vodovodu a rekonštrukcii Kultúrneho domu zrealizovala samospráva v roku 2009 revitalizáciu budovy Základnej školy v hodnote takmer 335.000 eur a pre športové vyžitie žiakov, ako aj miestnych obyvateľov vybudovala ...

Počas jarných prázdnin ukončili rekonštrukciu 4. podlažia ZŠ Šrobárova

Školstvo 22.02.2010 248 Prešov
Počas jarných prázdnin ukončili rekonštrukciu 4. podlažia ZŠ Šrobárova

V rámci komplexnej rekonštrukcie sa počas jarných prázdnin podarilo dodávateľovi prác ukončiť stavebné úpravy 12 tried, chemickej učebne a rovnako aj kabinetov na štvrtom podlaží budovy.S obnovou a modernizáciou priestorov školy začali koncom okt ...

TATRANSKÉ ZRUBY: AK schválila akreditáciu trom ďalším univerzitám

Školstvo 12.02.2010 335 Kežmarok
TATRANSKÉ ZRUBY: AK schválila akreditáciu trom ďalším univerzitám

\"Je to Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Ekonomická univerzita v Bratislave, \" vymenoval predseda Akreditačnej komisie (AK) Ľubor Fišer.Ďalej sa AK zaoberala niektorými študijnými programami, p ...

AK schválila akreditáciu trom ďalším univerzitám

Školstvo 12.02.2010 250 Poprad
AK schválila akreditáciu trom ďalším univerzitám

\"Je to Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Ekonomická univerzita v Bratislave, \" vymenoval predseda Akreditačnej komisie (AK) Ľubor Fišer.Ďalej sa AK zaoberala niektorými študijnými programami, p ...

Sociálne štipendium na štúdium jazykov môže využiť 34 študentov z PSK

Školstvo 09.02.2010 222 Prešov
Sociálne štipendium na štúdium jazykov môže využiť 34 študentov z PSK

Hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková informovala TASR, že prihlášky je potrebné doručiť na odbor školstva PSK do 3. marca 2010, všetky podmienky a príslušné formuláre záujemcovia nájdu na špeciálnej webovej stránke www.socialnestipendia.sk.Prešovský ...

Vyberte región